Eesti noored teadlased on saanud esindusnäo.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president on akadeemia esimese tegevusaasta jooksul noorteadlaste sõna suutnud maksma panna.

Kui Eesti Noorte Teaduste Akadeemia 2017. aastal asutati, jäi selle täpne funktsioon mõnelegi kõrvaltvaatajale esialgu arusaamatuks. Esimese tegevusaastaga on noorteadlaste hääl ühiskonnas aga oluliselt valjemini kõlama hakanud, suures osas noorte akadeemia juhi Els Heinsalu töö tulemusena.

Igapäevatöös komplekssüsteemide kaudu lingvistikat ja ökosüsteeme uuriva Heinsalu sulest on viimase aasta jooksul ilmunud arvukalt Eesti teaduskeskkonna ja laiema ühiskonna kitsaskohtadele osutavaid artikleid nii Postimehes kui ka muudes väljaannetes.

Lisaks oli tema ka üks suvel korraldatud teadusmarsi peamistest korraldajatest. Kuigi Eesti teadlaste protestiaktsioon ei saavutanud vähemalt USA omaga sarnast mastaapi, tõmbas see siiski tähelepanu kodumaise teaduse ja sedakaudu ka meie kõigi käekäigu olemuslikule probleemile. Riik on lubanud teaduse rahastamist suurendada, kuid maailma tasemel edukast teaduse arendamisest hoolimata kipuvad rahakraanid siiski pigem koomale tõmbuma.

See, kuidas kulgeb Eestis viljeldav teadus ja kuidas käib meie (noor)teadlaste käsi, määrab suuresti ka meie riigi edasise arengu. Kõigele lisaks ei saa me lubada seda, et teadlaste hääl jääks kõlama vaid rangelt erialastes vaidlustes. Seetõttu ongi Els Heinsalu 2018. aastal silmapaistvalt tegutsenud, nii ühiskonnaellu sekkuva teadlase kui ka eeskujuna.