Kirjeldas dinosauruste viimast päeva.

Aprillis vapustas teadusmaailma uudis geoloogilisest leiust Ameerika Ühendriikides. Pealtnäha tavalisest järvesetete kihist tuli ootamatult välja terve hulk üheaegselt surnud loomade fossiile koos pisikeste sulakivimi tükikeste ehk tektiididega. Arvestades ka leidude dateeringut, jõudsid DePalma ja tema kolleegid ootamatule järeldusele – avastatud setted pidid olema tekkinud otseselt dinosaurused hävitanud meteoriidikatastroofi tagajärjel. Kui muidu räägitakse geoloogias ja paleontoloogias miljonite aastate jooksul toimunud muutustest, siis nn Tanise leiukoha puhul on fossiilselt talletatud vaid minutitega toimunud kataklüsm.

Uudis levis maailma meedias kulutulena, kuid leidis oma erakordsuse tõttu ka skeptilist vastuvõttu, kuigi otsest kriitikat mitte. Nagu ütles tollal Science’ile geoloog Thomas Tobin, sisaldas DePalma ja tema kolleegide avaldatud teadusartikkel niivõrd detailseid ja keerulisi andmeid paleontoloogiast, sedimentoloogiast, geokeemiast ja muust, et selle analüüsimiseks kulub teadlaskonnal veel palju kuid. DePalma tulemusi on varemgi ümber lükatud. Selle konkreetse uuringuga seda aga praeguseni veel tehtud ei ole ning näib, et leitud fossiilid võivad tõepoolest pärineda päevast, mil algas dinosauruste hukk.