Eesti ametkondadele on ette heidetud liigset loidust rahapesuvastases võitluses. Finantsinspektsiooni juhti Kilvar Kesslerit selles vaevalt süüdistada saab.

Kessler on musta raha vastu võitlemisel korduvalt üles näidanud initsiatiivi ja iseseisvat mõtlemist. Seda ka väljaspool Eestit, mida pole tillukese riigi regulaatori kohta üldsegi nii vähe.

Kessleri togimisel on tänavu pillid kotti pakkinud Danske Eesti filiaal, mullu kadus Versobank.

Mõelda tuleks aga sellele, kuidas balansseerida nõudliku järelevalvaja ja ärtuemanda vahel, kes keelab ja käsib.