Liiga sirgeks lõigatud nurgad viisid pagendusse.

Rööprähkleja tüüpi inimene tegeleb ülekeeva energiaga kõigega korraga, teeb üldiselt enam-vähem hästi, siin-seal sõidab ka nurki sirgeks, kuid see jääb enamasti ülima aktiivsusega tekitatud elevuse varju. Kuni selgub, et kuskil on mindud liiga kaugele.

Rainer Vakra plagiaadijuhtum oli faktiliselt ühemõtteline pettus. Tema varasemaid komistamisi saatnud muiged asendusid väga tõsiste nägudega. Kadus diplom ja poliitiline positsioon. Aga Vakra tüüpi inimesed ei põe kaua, nad parandavad vead ja tulevad tagasi.