Taastas rahva silmis riigi territoriaalse terviklikkuse.

27. septembrist kuni 10. novembrini kestnud Mägi-Karabahhi sõjast Armeenia ja Aserbaidžaani vahel väljus võitjana aserite president İlham Əliyev.

Əliyev soovis oma rahvale tagastada okupeeritud alad ning alustas sõjategevust Mägi-Karabahhis. Koostöö türklaste ja venelastega tõi võidu Aserbaidžaani poolele, mis tähendab armeenlaste lahkumist ning aserite taasasustamist Mägi-Karabahhis.

Sõda lõppes vene rahuvalvajate sissetoomisega ning aserite õnnejoovastusega.