Tallinn ei nõustu õiguskantsleri seisukohaga linnaosade kohta

Linnaosavalitsused on Tallinnas varsti minevik.

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul ei nõustu linnavalitsus õiguskantsler Indrek Tederi seisukohaga, et Tallinna linnaosade kaotamine on põhiseaduse vastane.


Samas leidis Savisaar, et Tederi seisukoht on mitmetahuline ja annab ka Tallinna linnale võimalused oma seisukohti kaitsta. «Minu jaoks on kõige olulisem see, et õiguskantsler lükkab ümber Toompea koalitsiooni põhiväite, et meie otsused on ebaseaduslikud seetõttu, et me kaotame linnaosad eelarveaasta keskel. Õiguskantsler ütles nüüd, et see ei ole iseenesest takistus haldusreformi läbiviimisel,» lausus Savisaar.

Küll aga on linnapea õiguskantslerist erineval arvamusel selles osas, kas linnaosade kaotamise näol on tegemist sisulise reformiga või jäävad kõik asjad nii nagu ennegi. «Meie oleme seisukohal, et tegemist on väga sisulise reformiga erinevalt sellest, mida arvab õiguskantsler. Meie püüame omavalitsuste tegevust parendada,» kinnitas linnapea.

Küsimusele, mida saab loodavates piirkondlikes ametites teha sellist, mida praegustes linnaosavalitsustes teha ei saanud, Savisaar selget vastust ei andnud. Kui õiguskantsler leidis, et kõiki piirkondlikele ametitele kavandatud ülesandeid saaksid täita ka linnaosavalitsused, siis linnapea arvas vastupidi, kuid detailidesse laskuda ta ei soovinud. «Seda kõike saab paremini teha ja just olukorras, kus linnaosad asenduvad piirkondlike teeninduskeskustega, nagu muide näeb ette ka Kiisleri haldusreform,» lausus Savisaar.

Seda, mis asjad piirkondlike ametite loomisega paremaks lähevad, ei õnnestunudki ajakirjanikel teada saada. «Ma arvan, et võim oleks rahvast kaugemal, ta ei saaks rahvale sedavõrd lähedal olla ja inimeste küsimusi nii otseselt lahendada,» ütles linnapea ning loobus ajapuudusele viidates täpsustavatele küsimustele vastamisest.

Tagasi üles