Tori hobuste eest seisjad said olulise kohtuvõidu

Tori hobused.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Tallinna halduskohus rahuldas neljapäeval Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) kaebuse ja tühistas veterinaar- ja toiduameti tänavu 4. juunist pärineva otsuse, millega veterinaar- ja toiduamet tunnustas MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingut (VTHÜ) tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatu pidajana ning tori tõugu hobuste vana-tori suuna jõudluskontrolli läbiviijana.

Kohus oli seisukohal, kui tunnustamist taotleva aretusühingu programm ei ole juba tunnustamismenetluses kooskõlas originaaltõuraamatupidaja ehk EHSi poolt sätestatud põhimõtetega ning on rikutud originaaltõuraamatupidaja õigusi.

«Kui tunnustatav programm lubab juba eelduslikult tegevust, mis ei ole originaaltõuraamatupidaja põhimõtetega kooskõlas, siis tuleb keelduda isiku tunnustamisest. Lisaks rikuti EHSi kui haldusmenetluse osalise põhiõigusi,» leidis kohus.

Eesti Hobusekasvatajate Selts peab Tallinna halduskohtu langetatud otsust oluliseks selgitamaks tori tõu ühtsust ning originaaltõuraamatu pidaja õigusi tõu aretuses ja tori hobuse kui ohustatud tõu genofondi säilitamisel.

EHSi esindaja vandeadvokaat Allar Jõksi sõnul kinnitas halduskohus oma otsusega, et ei aksepteeri halduspraktikat, kus asjast huvitatud isikud jäetakse teadlikult haldusmenetlusse kaasamata.

«Eksisteerib ainult üks ja ainus tori tõugu hobune ning ei ole olemas niinimetatud vana-tori tõugu või mistahes muude nimetustega tori tõugu hobuseid. Tõu nimetusele ühe omadussõna lisamine või olemasoleva tõu ümbernimetamine vana-tori hobuseks ei tähenda veel seda, et tegemist oleks ka sisuliselt uue suuna või tõuga, mille osas on vajalik uue tõuraamatu pidamine. Puhta põlvnemisega tori hobuste osakaal populatsioonis on juba praegu nii väikesearvuline, et kui seda jagada kahe aretusseltsi tõuraamatu vahel, mõjub see tõule kindlasti hävitavalt,» märkis Jõks.

Tegelikkuses on tori hobune algusest saadik aretatud hobune, mitte aborigeenne tõug. Tori hobune on erinevatest komponenttõugudest ristatud tõug, mida on aastate jooksul parandatud vastavalt kasutusfunktsioonile. Samal ajal on tori hobust hoitud algsele sarnasena. Teisisõnu on tori hobune kindlate tunnuste, omaduste ja pärilikkusega hobune. Seega - võtta hobuse aretusperioodist mingi ajalooline periood ja väita, et nõukogude ajal aretatud tori hobune on puhasaretatud ning ainuõige tori hobune, on eksitav ja populistlik.

Tori tõugu hobuste tõuraamatus on registreeritud neljapäevase seisuga 1376 hobust, neist 834 mära. Tori hobuste tõuraamat on asutatud 1921. aastal, Tori tõug tunnustati 1925. aastal tõuna. Tori tõugu hobuste tõuraamatut peab Eesti Hobusekasvatajate Selts.

Tagasi üles