Kaitseministeerium sundvõõrandab kaks keskpolügoonil asuvat kinnistut

Kaitseministeerium.

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Kaitseministeerium saatis valitsusele kahe Kaitseväe keskpolügoonil asuva maatüki sundvõõrandamise korralduse eelnõu, et tagada keskpolügooni jätkuv areng ja kaitseväelaste tasemel väljaõpe.

Kaitseministeerium esitas täna riigikantseleilevalitsuse korralduse eelnõu, millega sundvõõrandataks kaks kaitseväe keskpolügooni ohualasse jäävat kinnistut. Kinnistute omanikele on eesseisvast sundvõõrandamisest teada antud. Sundvõõrandamise otsustab valitsus oma istungil.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsleri Ingvar Pärnamäe sõnul tagavad vaid korralikult välja arendatud harjutusväljad, et Eesti kaitseväelaste väljaõpe oleks tasemel ning kaotused lahingutes minimaalsed. «Seejuures saab ka suurem osa kaitseväe harjutusväljade aladele jäävate maade omanikest aru riigikaitse vajadustest. Nii näiteks on kaitseministeerium ainuüksi keskpolügoonil aastate jooksul läbirääkimistega omandanud 124 erinevat kinnistut, misläbi paranevad pidevalt kaitseväelaste väljaõppevõimalused,» ütles Pärnamäe.

«Paraku on endiselt jäänud mõned üksikud maa-omanikud, kes on läbi aastate tagasi lükanud kaitseministeeriumi pakkumised kinnistute müümiseks. Kaitseväelaste väljaõppetingimused tahavad aga parandamist ning seetõttu tuleb kaitseministeeriumil esmakordselt viia läbi mõnede kinnistute sundvõõrandamine,» selgitas asekantsler Pärnamäe.

Vastavalt Eesti seadusandlusele võidakse sundvõõrandamist lisaks riigikaitse vajadustele kasutada ka sisejulgeoleku tagamiseks ja energiatootmiseks vajalike hoonete, sadamate ja lennuväljade, avalike teede, õppe-, ravi- ja spordiasutuste jms rajamiseks. Näiteks on riik 27 korral korraldanud või korraldamas sundvõõrandamisi avalike maanteede ehitamiseks.

Sundvõõrandamisotsused langetatakse valitsuse poolt, misjärel tellib kohalik maavalitsus sundvõõrandatavale maatükile erapooletu hindamise, mille alusel makstakse kinnistu eest sundvõõranditasu.

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 kohaselt arendatakse selle aastakümne jooksul lõplikult välja kaitseväe keskpolügoon ning Männiku, Klooga, Sirgala, Nursipalu ja Kikepera harjutusväljad, et tagada kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tasemel väljaõpe.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles