Palmaru: Eesti päevalehed on sama suletud nagu Toompea puhvet turistile

Eesti meedia vaevleb napi konkurentsi, virutamishimu ja ühekülgse maailmavaate käes, leidis Tallinna Ülikooli dotsent Raivo Palmaru Keskerakonna poliitkooli viimasel loengul «Meedia: kes manipuleerib manipuleerijatega?».

Palmaru selgitas ligi 150-le kuulajale, et peab iganenuks konstruktivistlikku nägemust meediast, nagu töötaks press sõnumi objektiivse vahendajana. Tema seisukohalt toimib press hoopis rituaali mudeli alusel, kuhu tullakse kokku, et rääkida oma arusaamisest maailmast ja selle mõte on ühe kindla maailmapildi kinnistamine. «Seda aitab kõige paremini mõista mõista jõulujumalateenistus - see loob ühtemoodi arusaamise osalevale kogukonnale,» tõi Palmaru meediale analoogi.

Kuigi maailma õiguste ja vabaduste arengut edendav ja hindav organisatsioon Freedom House paigutab Eesti meediavabaduselt kõrgele kohale, ei ole see teadlase sõnul teps mitte nii, sest organisatsioon annab hinnanguid toetudes vaid meediavälistele faktoritele nagu riigi õigusruum, poliitruum ja majanduskeskkond.

Palmaru sõnul peavad ajakirjandusvabaduseks olema olemas ka alternatiivsed väljaanded.  «Alternatiividega on meil väga suured probleemid. Minu hinnangul on Eesti päevalehed sama suletud nagu Toompea puhvet turistile. Telekanaleid vaadates on tunne, et telemajas on ajamasin ja katsetatakse selle tagasi keeramist.»

Meedia omandisuhted ei paista läbi, poliitikud kontrollivad ajakirjandust ja eriteenistused infiltreeruvad meediasse.

Palmaru sõnul on Eestis toimunud meedia kaaperdamine. «Erinevad rühmad kasutavad seda omadel eesmärkidel. Mitte kogu meediat ei puuduta see, aga põhiliseks probleemiks on läbipaistmatud omandisuhted, poliitikute kontroll meedia üle ja kahjuks ka eriteenistuste infiltreerumine meediasse,» oli Palmaru veendunud.

Samas kinnitas ta, et ei leia, et meediat keegi pidevalt manipuleeriks. Meediaväljaanded on tegelikult autonoomsed, kuna on nii suured süsteemid, see sihipäraselt ei jõua keegi neid juhtida. «Otseselt manipuleerida ei olegi võimalik, aga saad teises inimeses valla päästa teatud motiivid midagi teha,» kirjeldas Palmaru lobigruppide ja ajakirjanike suhteid.

«Meedia virutab alati tagasi. Meedia oma loomult peaks olema autonoomne, kinnises ringis toimuv institutsioon, aga kui meedia pannakse kellegi tuhvli alla, siis ta esimesel võimalusel virutab tagasi. Tuletage meelde, kui kompartei väljaanded said iseseisvaks, siis hakkasid need endistele ülemustele tagasi virutama. Näeme seda ka praegu, kus ERR virutab tagasi,» viitas teadlane Rahvusringhäälingu debatile riigikogulase Igor Gräziniga.

Palmaru esines neljapäeval Tallinnas Hopneri majas, kui toimus MTÜ Ausad Valimised korraldatava kuueosalise «Poliitika Õhtukooli» viimane loeng. Loengusarja korraldaja Siret Kotka (KE) sõnul oli loengusari mõeldud neutraalsena ja esitama erinevaid vaatepunkte tänasele Eesti poliitikale.

Ühtekokku lahati Keskerakonna poliitkoolis kuut teemat:

4. oktoobril teemal «Parteide rahastamine: õige ja vale raha Eesti poliitikas»
18. oktoobril «Kaitsepolitsei: Põdra maja saladused»
1. novembril «Opositsioon: Eesti ja Vene võrdlus»
15. novembril «E-valimised: ausalt pole võimalik»
29. novembril «Meedia: kes manipuleerib manipuleerijatega»

Tagasi üles