Ansip: sotsiaalhartaga on endiselt probleeme

Toompea loss.

FOTO: Elmo Riig / Sakala.

Peaminister Andrus Ansip tõdes parlamendi ees Euroopa Sotsiaalhartast rääkides, et mitme hartaga võetud kohustuse täitmisega on Eestil veel probleeme.

Peaminister Andrus Ansip vastas Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete esitatud  arupärimisele sotsiaalharta rakendamise kohta, vahendas parlamendi pressiesindaja.

Ansip märkis, et riikidel tuleb Euroopa sotsiaalhartaga võetud kohustuste täitmisest aru anda igal aastal.

2008. aasta järelduste põhjal on Eestil probleeme kaitseväe asendusteenistuse pikkusega, tööturuteenusena pakutava karjäärinõustamise kättesaadavusega ja puuetega inimeste tööhõivega.

Varasematest järeldustest on aktuaalsed piiratud streigiõiguse teema, sotsiaalkindlustusalaste lepingute vähesus, toimetulekupiiri taseme mittevastavus ning asjaolu, et laste füüsiline karistamine peres ei ole keelatud.

Euroopa sotsiaalharta ühe või teise artikli mitteratifitseerimisega pole Eesti Euroopa riikide seas mingiks erandiks. Vastupidi, parandatud ja täiendatud sotsiaalharta on täielikult ratifitseerinud vaid Prantsusmaa ja Portugal. 15 Euroopa Nõukogu liikmesriiki, nende seas ka Austria, Poola ja Hispaania, ei ole aga veel ratifitseerinud 1996. aastal heakskiidetud, parandatud ja täiendatud sotsiaalhartat.

«Eestile on kõigis järeldustes antud enamasti positiivseid hinnanguid. Teisalt oleme kriitilisi järeldusi arvestades tõstnud pensione, täiendanud füüsilisest isikust ettevõtjate töö ohutuse ja tervishoiu regulatsioone ning töötavate laste tööõiguslikku kaitset,» ütles Ansip. 

Tagasi üles