Pihl soovitab kapo-komisjonil kaaluda põhiseaduse muutmist

Siseminister Jüri Pihl.

FOTO: Raigo Pajula

Siseminister Jüri Pihl tegi riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile ettepaneku kaaluda põhiseaduse muutmist, nii et edaspidi võiks sõnumite saladuse õigust riivata kohtu loal ka Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra kaitseks.

Pihl osutas, et põhiseaduse paragrahv 43 kohaselt on igaühel õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele ning erandeid võib seejuures teha kohtu loal kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

Pihli sõnul tõlgendab kehtiv julgeolekuasutuste seadus kuriteo tõkestamise eesmärki avaralt, nähes ette, et kuriteo tõkestamine on kuriteo ärahoidmine mis tahes seaduslikul viisil enne selle toimepanekut. Seetõttu vajaks tema sõnul analüüsimist, kas riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamise eesmärgil erandite kohaldamine on eelnimetatud põhiseaduse sättega kaetud.

«Tõlgendamisprobleeme tekitav olukord võib oluliselt kahjustada julgeolekuasutuste tegevust, andes formaalselt võimaluse väita, et julgeolekuasutuste tegevus kõnealuse meetme rakendamisel ei ole kooskõlas põhiseaduse sättega,» märkis Pihl niinimetatud kapo-komisjoni esimehele Jaanus Rahumäele saadetud kirjas.

Kui erikomisjon peab põhiseaduse muutmist vajalikuks, võiks Pihli sõnul seda teha, sätestades, et erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks või Eesti vabariigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra kaitseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras.

Tagasi üles