Naiste varjupaikade rahastamine pannakse paika

Naiste varjupaik. Pilt on illustratiivne. FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Naiste varjupaikasid rahastatakse praegu projektipõhiselt, mistõttu soovib sotsiaalministeerium selle kindlamatele alustele viia.

«Naiste varjupaikade rahastamine on olnud aastaid projektipõhine ning vajadus jätkusuutlikuma rahastamisskeemi järele on suur,» rääkis sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna nõunik Katri Eespere. «Aasta-aastalt on naiste varjupaikade rahastussummad küll kasvanud, kuid see ei lahenda sellise rahastamisskeemi põhiprobleemi.»

Projektipõhise süsteemi miinusteks on Eespere sõnul vähene jätkusuutlikkus ning ebakindlus, mis tekib järgmise ajaperioodi rahastuse osas. Sellest tulenevalt ei ole võimalik teenuseid piisavalt arendada ning nende kvaliteeti tõsta.

«Sotsiaalministeerium, koostöös naiste varjupaikadega, asub välja töötama naiste varjupaikade kvaliteedinõudeid,» selgitas ta. «Nõudeid on vaja selleks, et varjupaikades pakutavad teenused üksnes ei päästaks perevägivalla ohvreid n-ö akuutsest olukorrast, vaid looks võimalused ka selleks, et naine enam kunagi ohvriks ei langeks.»

Samuti aitavad kvaliteedinõuded seada varjupaikadele selgemad kriteeriumid teenuste osutamiseks, et teenuste pakkumine varjupaikade lõikes oleks ühtlane.

Tagamaks naiste varjupaikade stabiilset ja jätkusuutlikku rahastamist, hakkab lahendusi otsima kokku kutsutud erinevate institutsioonide esindajatest koosnev töögrupp.

Tagasi üles
Back