Koda: tubakapoliitika rohelise raamatu koostamine on olnud läbipaistmatu protsess

Sigaretid.

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda leiab, et tubakapoliitika rohelise raamatu koostamine olnud läbipaistmatu protsess, kuivõrd erinevaid osapooli arutellu ei kaasatud.

Kaubanduskoda juhib sotsiaalministeeriumile esitatud seisukohas tähelepanu asjaolule, et koda kaasati üksnes alkoholipoliitika rohelise raamatu koostamisse, kuid mitte tubakapoliitika vastavasse protsessi, kuigi need toimusid ajaliselt paralleelselt.

Kõrvalejätmist tubakapoliitika rohelise raamatu koostamisest põhjendati WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooniga, mis muuhulgas lubab isikuid kõrvale jätta tuginedes siseriiklikule regulatsioonile. Sellist regulatsiooni pole aga koja hinnangul olemas.

Kuna koda protsessi kaasatud ei olnud, oli neil ka väga raske või lausa võimatu ettepaneku tegelikust sisust aru saada. Mida aga ei tohiks juhtuda dokumentide puhul, mis peaksid hakkama kujundama vastava valdkonna regulatsiooni tulevikus. Koda suunas ka tähelepanu asjaolule, et tubakapoliitika rohelises raamatus puudub sisuliselt mõjuanalüüs.

Lisaks märkis koda, et hetkel on Euroopa Liidu tasandil ülevaatamisel tubakatoodete dirtektiiv ning seal tõstatatud küsimused kattuvad ministeeriumis koostatud rohelise raamatu omadega.

Siinkohal oleks kaubanduskoja hinnangul oluline eelkõige vaadata, kuidas liidu tasandil antud küsimused otsustatakse reguleerida ja seejärel tuua need siseriiklikusse õigusesse üle vältimaks ülereguleerimist, mille üheks ilminguks on ka direktiivis toodud tähtaegadest kiiremini muudatuste rakendamine. Vastasel juhul võib juhtuda lihtsalt see, et sama asja on vaja lühikese aja jooksul mitu korda ümber reguleerida. Selline teguviis poleks kindlasti mõistlik.

Kaubanduskoja umbes 3200 liikmest on tubakavaldkonnaga ehk otsesemalt seotud vaid alla kümne ettevõtte, kuid kaubandusega seotud ettevõtjaid on liikmeskonnas kümneid kordi enam.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles