Ametniku eksimus paljastas intiimsed andmed

FOTO: Aivar Aotäht

Tervishoiuameti töötaja eksimuse tõttu oli internetis avalikult üleval haiglale tehtud ettekirjutus, kus lisaks äpardunud protseduuri üksikasjalikule kirjeldusele ilutses ka kannatada saanud patsiendi täisnimi.


Postimehe poole pöördus aprilli lõpus kõnealuse patsiendi sugulane*, kes tundis muret andmete lekitamise pärast. Nimelt oli ta oma sugulase läbielatu kohta ebameeldivaid detaile paljastavale dokumendile peale sattunud Google'i otsingu kaudu. Üllatus oli seda suurem, et andmete lekitajaks osutus riigiamet - tervishoiuamet.

Tarbija24.ee andis juhtunust teada andmekaitseinspektsioonile ning 28. aprillil saabus teade, et õiguspärase olukorra taastamiseks on inspektsioon alustanud järelevalvemenetlust.

«Kõnealuse ettekirjutuse puhul puudub informatsioon, kas patsient on tervishoiuametile andnud oma nõusoleku isikuandmete avalikustamiseks või mitte. Nimetatud asjaolu väljaselgitamiseks ning nõusoleku puudumisel isikuandmete töötlemise suhtes õiguspärase olukorra taastamiseks on andmekaitseinspektsioon alustanud tervishoiuameti suhtes riiklikku järelevalvemenetlust,» teatas andmekaitseinspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Tervishoiuameti peadirektor Üllar Kaljumäe tunnistas eile ameti viga ja märkis, et alates 28. aprillist on kõnealune ettekirjutus internetis üleval sellisel kujul, et sellelt ei ole võimalik tuvastada patsiendi nime. Täpsemalt on patsiendi nimi nüüdseks asendatud initsiaalidega.

Kuidas põhjendab Kaljumäe sellist eksimust? «Kuna meil oli oma kodulehe haldajaga hiljuti tõsiseid probleeme - dokumentide ülesseadmine oli häiritud ja välisvõrgust ei olnud neid võimalik kätte saada -, siis tuli osa materjali uuesti üles seada,» rääkis ta.

«Me tunnistame oma viga, töötaja oli kodulehele üles seadnud töötlemata, isiku nime sisaldava variandi - selle variandi, mis saadeti asjaosalisele. Tal ei olnud selleks inimese nõusolekut,» selgitas Kaljumäe.

Ameti peadirektori sõnul on antud asjas algatatud ka sisemine uurimine, sest isikuandmete töötlemise nõuete vastu eksimine on väga tõsine asi. «Lisaks sellele muudame ka töökorraldust - meie jurist sai juba korralduse kõik kodulehele ülesseatavad materjalid täiendavalt alati läbi vaadata, üht-teist tuleb veel,» lisas Kaljumäe.

Patsiendiga on Kaljumäe sõnul ühendust võetud ja tema ees vabandatud. «See on väga kahetsusväärne juhtum, töötaja eksitus, kuid töötaja ei avaldanud isikuandmeid pahatahtlikkusest või muul põhjusel meelega. Loodetavasti mõistab seda ka patsiendi sugulane,» märkis Kaljumäe.

*Nii patsiendi kui tema sugulase isik on toimetusele teada. 

Tagasi üles