Üksikkandidaadid: mida plaanite europarlamendis saavutada?
Lisatud Indrek Tarandi vastus!

Martin Helme

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Postimees.ee 's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime: kui teid valitakse europarlamenti, siis millised konkreetsed saavutused seate endale eesmärgiks oma saadikuks olemise aja jooksul. Vastavad üksikkandidaadid Indrek Tarand ja Martin Helme.

Indrek Tarand: Minu üldlubadus on «I will make Estonia in EP visible and respected!» ehk emakeeli - Eesti olgu auväärne ja nähtav! Selle suure eesmärgi nimel kasutan ma subtiilselt kõiki enda poolt vallatavaid poliitilise tegevuse tehnikaid.

Minu lubadus valijale on: ma ei kao seal ära, vaid olen kogu aeg online. Inimvõimete piiril mõistagi, eks ma ikka öösel magan ka ja pühapäeval jalutan lastega pargis. Kuid mulle võib kirjutada ja helistada ning ma kavatsen tarkade inimeste soovitusi erinevates poliitilistes küsimustes vägagi arvesse võtta. Ma usun, et tänu minu tegevusele tulevase viie aasta jooksul saab Eesti kodanik keskmiselt senisest palju informeeritumaks Euroopa arengutest ja probleemidest. Samuti eestlasest parlamendiliikme võimalustest neis kaasa rääkida.

Sean endale eesmärgiks koos mõttekaaslastega algatada üle-euroopaline arutelu Euroopa ühtse, riikideülese maksupoliitika loomiseks, kuna praktika näitab, et riigid võivad hetilikus globaalses majanduskeskkonnas maksude küsimustes käituda ebajärjekindlalt ja põhimõttelagedalt, soosides ja tootes nii majanduslikku ebavõrdsust Euroopa eri piirkondades.

Ning viimaks, ent mitte vähemtähtsana: kavatsen oma töötasust igakuiselt teatud protsendi lisada minu isa Andres Tarandi poolt laupäeval Tartu Ülikooli kasuks loodavasse sihtkapitali, millest rahastatakse teaduste kattumisalale sihitud spetsiifilisi uuringuid. Sellist lubadust ei märganud ma täna mitte ühegi parteilise kandidaadi lubadustes!

Martin Helme: Vähendada bürokraatiat ja regulatsiooni, mis lämmatavad ettevõtlust ja selle kaudu töökohti Eestis. Tagada võrdne kohtlemine Eesti ettevõtetele, eriti põllumajanduses.

Võidelda Läänes asuvate Moskva sõprade kaudu tehtava Vene surve vastu, et kaitsta meie keele- ja kodakondsuspoliitikat. Takistada massilist immigratsiooni Eestisse mujalt Euroopast ja väljastpoolt.

Tagada Eesti inimesele odav elekter. Praegu ohustab seda ühine ja suurte huvides plaanitav energiapoliitika. Avada taas debatt surmanuhtluse taastamise üle Euroopas.

Vahendada ausat ja otsekohest infot Eesti avalikkusele Brüsselis toimuvatest protsessidest, meie poliitikute, ametnike, diplomaatide ja teiste saadikute tegemistest.

Miks kandideerite europarlamenti?

Viis aastat liikmelisust on veenvalt tõestanud, et olemasolev poliitiline koorekiht ei oska ega taha kaitsta eesti rahva ja riigi huve euroliidus. Praegused saadikud on olnud vähe nähtavad ja ebatõhusad, nende asemele pürgijad käsitlevad Brüsselit aga juba ette kui pansionaati, kuhu minna hea sissetuleku peal puhkama.

Leian, et minu isiklik kogemus ja maailmavaade annavad valijale kindluse, et minu valimise korral saadakse saadik, kes kaitseb rahvuslikke huve, pereväärtusi, eesti ettevõtjate ja põllumeeste huve, siinseid tarbijaid ebaausa konkurentsi eest ja euro üliriigi hiiliva pealetungi eest. Eesti vajab euroentusiastidele tasakaaluks saadikut, kes on rahvuslane, kriitiline ja realistlik.

Tagasi üles