Linde: poliitikute hiigelplakatid peletasid inimesi

Eesti Välimeediaettevõtete Liit paigaldas tänavatele kollased valimisreklaamid, alustades nende abil kampaaniat poliitilise välireklaami keelu tühistamiseks.

FOTO: Peeter Langovits

Riigikogu põhiseaduskomisjoni juht Väino Linde põhjendas poliitikute soovimatust poliitilise välireklaami põhiseadusega vastuolus olev keeld tühistada sellega, et paari aasta eest üleval olnud hiigelplakatid võõrandasid rahva poliitikast.

Kuigi kaks õiguskantslerit on juhtinud riigikogu tähelepanu sellele, et poliitilise välireklaami keeld enne valimisi pole kooskõlas põhiseadusega, pole saadikud seda muutnud.

«Koalitsioonis ei ole päris ühest seisukohta selles küsimuses. Sellest tulenevalt ei ole meil põhiseaduskomisjonis olnud vajalikku häälte hulka selle küsimuse lahendamiseks,» selgitas põhiseaduskomisjoni esimees, reformierakondlane Väino Linde.

Saadiku sõnul mõistab ta, et mõne poliitiku hirm tuleneb paari aasta tagustest hiigelplakatitest, mis võõrandasid rahva poliitikast.

«Absoluutne keeld ühe reklaami valdkonnas ei ole õige, sest siis läheb kogu rõhk näiteks televisiooni ja ega ilma reklaamita ikka ei jääda,» lisas ta.

Linde sõnul toetab ta isiklikult praegu käimasolevat reklaamifirmade kampaaniat, mis taotleb poliitilise välireklaami keelu tühistamist. Samuti on ta nõus õiguskantsleriga, kelle hinnangul on poliitilise välireklaami keeld aktiivse valimiskampaania ajal vastuolus põhiseadusega.

Küsimusele, kas riigikogu muudab seadust pärast tänavu toimuvaid kahtesid valimisi, vastas Linde, et on selles osas mõnevõrra pessimistlik. «Ma ei julge praegu ennustada, et see vastuseis kergelt muutuda saaks,» nentis ta.

Õiguskantsler saatis mullu juunis riigikogule ettepaneku viia valimisi reguleerivad seadused kooskõlla põhiseadusega. Valimisreklaami täielik keelustamine aktiivse valimisagitatsiooni perioodil on õiguskantsleri arvates ajendatud igati seaduslikest eesmärkidest, kuid see ei ole proportsionaalne ja seega põhiseadusega kooskõlas olev vahend nende eesmärkide saavutamiseks.

«Rõhutasin juba eelmise aasta juunis ettepanekut tehes, et poliitilised erakonnad peavad selles neid endid teravalt puudutavas küsimuses leidma omavahel kokkuleppe poliitilise reklaami mõistlikuks reguleerimiseks,» ütles õiguskantsler Indrek Teder Postimees.ee'le.

Ta lisas, et soovitas toona poliitikutel kohe selle küsimusega tegelema hakata, kuna valimiste lähemale jõudes suureneb oht, et erakonnad ei pruugi selles küsimuses kokkulepeteni jõuda.

Riigikogu nõustus tookord õiguskantsleri ettepanekuga ja vastav eelnõu läbis esimese lugemise, kuid seejärel selle arutamine katkes. Tederi sõnul ei pidanud ta võimalikuks ja vajalikuks rohkem omalt poolt sekkuda, kuna põhiseaduslikud institutsioonid peaksid jätma parlamendile võimaluse parandada eksimus põhiseaduse vastu.

«On kahetsusväärne, et parlamendierakonnad ei ole olnud võimelised ja tahtelised nende endi tegevust oluliselt mõjutavat põhiseadusvastast olukorda lõpetama,» nentis Teder.

Tagasi üles