Keskerakond: mida arvate ELi ühisest rändepoliitikast?

Edgar Savisaar

FOTO: Peeter Langovits

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: millised on teie seisukohad Euroopa ühise immigratsioonipoliitika suhtes? Vastavad Keskerakonna kandidaadid.


Edgar Savisaar:

Euroopa Liidu üks põhivabadustest on inimeste vaba liikumine. Inimesed võivad takistusteta liikuda kogu Euroopa Liidu piires, sealhulgas legaalsed uusimmigrandid. Veelgi enam, Schengeni ruumis ei ole liikmesriikide vahel piire, mis lihtsustab inimeste vaba liikumist riikideüleselt veelgi. Sealhulgas ka halbade kavatsustega inimeste liikumist. Ühtne immigratsioonipoliitika on vajalik, kuna Euroopa Liidu välispiir vajab ühtseid reegleid ning tagab inimeste suurema julgeoleku Euroopa Liidu sees. Ühtse immigratsioonipoliitika eesmärk on ka kulude jagamine ning informatsiooni ja parimate kogemuste veelgi parem vahetus.Ühtse immigratsioonipoliitika arengute osas on liikmesriikidel väga erinevad ootused. Selge on see, et toetan immigratsioonipoliitikat, mis tagab Eestile jätkuvalt ühist turvalisust ja ühist julgeolekut. Kui aga eesmärk on mehhanitsistlikult kvoote jagada sisserändajatele, mille juures iga riik on kohustatud teatud arvu sisserändajaid maale lubama, siis olen selle suhtes pigem ettevaatlikult meelestatud.

Siiri Oviir: Ühine lähenemisviis ELi sisserändele on muutunud hädavajalikuks, seda eelkõige ühisel alal, mille sisepiiridel inimesi ei kontrollita ja kus ühe liikmesriigi tegevus või tegevusetus mõjutab otseselt teisi liikmesriike ja ELi tervikuna. Kui Euroopa ei taha saada kindluseks, kus elatakse, eitades ilmset ligitõmmet kolmandate riikide sisserändajate poolt, peab ühine sisserändepoliitika sisaldama ELi seadusliku sisenemise eeskirju. Seaduslik tee tähendab ka ebaseaduslike võimaluste ulatuse ja stiimuli olulist vähendamist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles