Kristlikud demokraadid: mida arvate ELi ühisest rändepoliitikast?

EKD esimees Peeter Võsu.

FOTO: Marina Puškar

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: millised on teie seisukohad Euroopa ühise immigratsioonipoliitika suhtes? Vastavad kristlike demokraatide kandidaadid.


Peeter Võsu:

Euroopa peaks immigratsioonipoliitikat karmistama. Kuna Schengeni viisaruumis puuduvad riikide vahel piirid, tuleks ühistes reeglites kokku leppida. Iga riigil peaks jääma õigus ise määrata oma vastuvõetavate immigrantide kvoodid, vaatamata ühisele poliitikale. Kuna Eesti ei ole suutnud suurt hulka mittekodanikke siiani integreerida, ei tohiks siia lähemal ajal immigrante lisaks vastu võtta.

Andres Toome: Praegune poliitika viib Euraabia suunas. Eestis on seda veel vähe tunda tänu meie kliimale. Miks see olukord on tekkinud? Sellepärast, et me tükk aega tegelesime eneserahuldamisega ning ei märganud, et see käib kellegi teise arvelt. Tahtsime saada kõike, kohe ja võimalikult odavamalt.

Tahan odavaid banaane, aga ei taha teada, millistes tingimustes töötavad inimesed, kes neid kasvatavad ja millist tasu nad oma töö eest saavad. Kui banaanikasvataja sai ükskord telekast teada, millistes tingimustes elab tema kasvatatud banaanide sööja, siis ta teeb kõik endast sõltuva, et pääseda elama banaanisööja riiki. Ükskord ta jõuabki unistustemaale, teeb palju tööd ja saab selle eest tunduvalt rohkem raha, kui ta on seda saanud oma kodumaal. Ta sööb oma kõhu täis, paneb puhtad riided selga ja hakkab üheskoos teiste endiste banaanikasvatajatega kummardama ja tänama oma jumalat, kes õpetab neile sugugi mitte sedasama, mida õpetab meile meie Jumal. Ja kui meil on see õpetus kogemata meeles (tõenäolisem on see, et me mäletame ainult seda osa õpetusest, mis on meile hetkel kasulik), siis asi areneb maailmavaadete konfliktiks.
Oleme jätnud märkamata ligimese (banaanikasvataja). Nüüd lõikame vilju, mis ei ole eriti maitsvad.

Tagasi üles