Eesti loobub viisakutse nõudmisest

FOTO: Toomas Huik

Paari kuu pärast ei pea Eestisse tulla soovija esitama viisat taotledes kutset, reisieesmärgi tõendamiseks piisab edaspidi teistest asjassepuutuvatest dokumentidest.


Eelmisel neljapäeval võttis riigikogu vastu seadusemuudatuse, millega kaotatakse viisakutse nõue, teatas välisministeerium.

Seadus jõustub kaks kuud pärast Riigi Teatajas avaldamist ja sellest teavitatakse avalikkust aegsasti. Kuni seadusemuudatuse jõustumiseni kehtib senine kord ja viisakutseid saab kinnitada kodakondsus- ja migratsiooniametis.

Viisakutse nõudest loobumine tähendab, et viisataotleja ei pea edaspidi esitama kodakondsus- ja migratsiooniametis või muus vormis kinnitatud kutset. Tema reisieesmärgi tõendamiseks piisab edaspidi teistest asjassepuutuvatest dokumentidest.

Edaspidi peab viisataotleja esitama oma reisiplaanid ausalt ja arusaadavalt, märkides viisataotluses korrektselt oma peamise kontakti ja viibimiskoha Eestis.

Samaks jääb nõue esitada dokumendid, mis tõendavad reisi eesmärki ja vahendite olemasolu edasi-tagasi reisiks, ülalpidamiseks ja majutuseks.

Kasuks tuleb ka, kui viisataotleja näitab ära oma sideme Eestiga (näiteks perekonnaseisudokumendid või külastatava vabas vormis kiri või e-mail, milles kirjeldatakse sidemeid viisataotlejaga).

Konsulil on jätkuvalt õigus paluda viisataotlejal või asjassepuutuval isikul või organisatsioonil esitada suulisi või kirjalikke selgitusi viisa aluseks olevate asjaolude kohta.

Nagu senigi võib konsul paluda esitada dokumente, mis tõendavad viisataotleja kavatsust viisa kehtivuse lõppemisel Schengeni ruumist lahkuda: tagasisõidupiletid, piisavad elatusvahendid, tõend töökohast, tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta, tõend seotuse kohta elukohariigiga (perekondlikud sidemed, ametialane staatus).

Reisieesmärgi tõendamisel võib täiendavalt esitada näiteks järgmisi dokumente:

Ärireiside puhul: kohtumist, konverentsi vms. korraldava firma kirjalik kinnitus, kutsed/piletid messidele, seminaridele; dokumendid, mis kinnitavad ärisuhte olemasolu või tõendavad taotleja seotust/staatust firmas.

Eraisikute reiside puhul: majutust tõendavad dokumendid (hotelli broneering, eraisiku kiri või e-mail, mis kinnitab, et vastuvõtja võimaldab viisataotlejale majutuse); reisipaketid; sõidupiletite koopiad.

Tagasi üles