Rahvakogu ettepanekud jõuavad rahastamiseelnõusse

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Parlamendi põhiseaduskomisjon jätkab tööd justiitsministeeriumis valminud eelnõuprojektiga, mis täpsustab parteide rahastamise ja järelevalve korda ning karmistab rahastamisreeglite rikkumise eest ette nähtud karistusi, ning lisab eelnõusse enne algatamist ka rahvakogust laekuvad ettepanekud.

Komisjoni reformierakondlasest esimehe Rait Maruste sõnul on praeguseks selged üldised suunised, millega edasi minna, kuid nende suuniste eelnõuks sõnastamise raske etapp seisab alles ees, teatas riigikogu pressitalitus.

Täna vaatas põhiseaduskomisjon läbi teemad, mis puudutavad erakonna laenulepinguid, erakondadele tehtavaid annetusi, annetuste seotust kodakondsusega, riigieelarveliste eraldiste jaotust, erakonna positiivse netovara nõude kohustuslikuks muutumist, aga ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevuse laiendamist ning erakondadele kehtestavaid sanktsioone, mis nähakse ette keelatud annetuste tegemise ja valeandmete esitamise eest. Muu hulgas leidis komisjonis põhimõttelist toetust ettepanek vähendada valimistel osalejate kautsjonit.

Komisjon jätkab erakonnaseaduse muudatuste arutamist 9. aprillil, mil komisjonile esitatakse ka rahvakogu arutelupäeva ettepanekud. Eelnõu soovitakse riigikogu menetlusse anda hiljemalt aprillis.

Põhiseaduskomisjon võttis rahastamissüsteemi ülevaatamise oma tööplaani eelmise aasta juunis pärast Reformierakonna rahastamisskandaali puhkemist.

Komisjoni palvel esitasid muudatusteks ettepanekuid paljud eraisikud, kodanikuühendused ja institutsioonid ning novembri lõpuks kujundas komisjon nende põhjal oma seisukohad. Nende alusel pani justiitsministeerium märtsi alguseks kokku esialgse eelnõuprojekti.

Tagasi üles