Rahvaliit: mida arvate eurost?

Anto Liivat

FOTO: Rahvaliit

Postimees.ee's käib Euroopa Parlamenti kandideerijate vaadete tutvustamine. Täna küsisime kandidaatidelt: mida arvate eurost ja sellega liitumise kriteeriumitest? Mida teha siis, kui mõni eurotsooni riik peaks pankroti äärele sattuma? Vastab Rahvaliidu esinumber Anto Liivat.


Anto Liivat:

Eurole üleminek on eelkõige riigi usalduse tõusu allikas välisinvestorite jaoks, samuti vähendaks euro kartusi devalveerimise teemal. Euroga liitumise kriteeriumite täitmise meetmete kohta tuleks anda nii rahvale kui ka välisinvestoritele selge sõnum. Samaaegselt euroga liitumise kriteeriumide täitmisele keskendudes tuleks siiski pürgida ka stabiilse majanduskeskkonna suunas - tuleks toetada piisavalt eksportivaid ettevõtteid, innovaatilisi ideid, väikeettevõtlust nii linnas kui maal. Täiesti eraldi lähenemist ja valitsuse kiiret ja efektiivset plaani vajaks uute töökohtade loomise küsimus.

Kui praegune valitsus annab välisinvestoritele signaali, et Eesti teeb kõik liitumiskriteeriumi tagamiseks, kuid hiljem selgub suutmatus saavutada eesmärki, siis kaotab riik usaldust veelgi. Pigem tuleb Eestil anda selge sõnum, millised meetmed võetakse kasutusele kui me ei suuda tagada eurokriteeriume ehk milline on valitsuse stsenaarium.

Rahvaliit pooldab eurole üleminekut fikseeritud vahetuskursiga, kuid rahvale ei tohi jätta muljet, et euro on mingi imerohi. Pigem on euroga liitumine esimene samm pikas majanduskriisist väljumise meetmete jadas. Seega teiste riikide näitel on eurole üleminekul ka ohte - näiteks mõningane hinnatõus, mis võib olla tingitud kasvõi ümardamisvahest.

Kui mõni euroga liitunud riik satub pankroti äärele, on see kindlasti küsimus kogu Euroopa Liidule - kuidas käituda? Selline situatsioon paneks tugevalt küsimärgi ka euro kui raha maine - mis omakorda võib vallandada uusi mõjusid ja arenguid. Mulle tundub, et EL võiks niipalju ühist poliitikat, tarkust ja koostöövõimet üles näidata, et üsna varakult sellise situatsiooni võimalik tekkimine ära tunda ja seeläbi juba ära hoida. Mistõttu on raske majandusolukord minu meelest Euroopa Liidule hoopis võimalus kaitsta oma olemasolu ja üksteist toetavat efektiivset toimimist.

Tagasi üles