Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur läbis edukalt hindamise

Tartu ülikool. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Sihtasutuse Archimedes hallatav Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) läbis edukalt Euroopa Kvaliteediagentuuride Assotsiatsiooni (ENQA) hindamise.

Assotsiatsiooni poolt kokkukutsutud rahvusvaheline komisjon, kuhu kuulusid Iirimaa, Prantsusmaa, Leedu, Soome ja Eesti eksperdid, külastas Eestit möödunud aasta detsembris ning koostas seejärel raporti Eesti agentuuri vastavuse kohta Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedi kindlustamise standarditele ja suunistele, teatas Archimedes.

Komisjoni hinnangul vastab Eesti agentuur kõikidele nimetatud standarditele. Agentuuri tugevate külgedena toob ENQA komisjon välja tõhusat sisemist kvaliteedijuhtimise süsteemi ning koostööd kõrgkoolide, tööandjate ja üliõpilaskonnaga nii regulatsioonide väljatöötamisel kui ka kõrgkoolide hindamisel.

Raporti kohaselt tuleks EKKA-l edaspidi rohkem tähelepanu pöörata hindamistulemuste sihtrühmapärasele esitusele nii eesti kui inglise keeles ning kvaliteedi hindamise tulemused peaksid olema kättesaadavad ka hinnatavate kõrgkoolide kodulehtedel.

Kõik Euroopa kõrgharidusruumis tegutsevad kvaliteediagentuurid, kes soovivad kuuluda Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride registrisse, peavad läbima ENQA hindamise iga viie aasta järel. Registrisse kuuluvatelt agentuuridelt võivad kvaliteedi hindamist tellida ka teiste riikide kõrgkoolid.

Sihtasutus Archimedes lõi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri 2009. aastal. SA Archimedes büroona viib agentuur läbi Eesti kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist ja õppekavagruppide kvaliteedihindamist ning kutseõppe akrediteerimist.

Tagasi üles