Kõlvart nõuab kohtus Krištavofitšilt valeväidete ümberlükkamist
Täiendatud Kõlvarti kommentaariga!

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart

FOTO: Toomas Huik

Harju maakohus arutab homme Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti hagi Jevgeni Krištafovitši vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja au teotamise lõpetamise nõudes.

Kõlvart peab oma au teotavaks Krištafovitši blogis kasutatud väidet, et on Vene saatkonna kontaktisik. Ta nõuab kohtu kaudu Krištafovitšilt blogis avaldatud valeandmete ümber lükkamist selle kohta, et Tallinna abilinnapea omas tihedaid sidemeid kuritegeliku maailmaga, on riskiks julgeolekule, Eesti suhtes vaenulikult meelestatud ning Vene saatkonna kontaktisik.

«Ma olen jätkuvalt veendunud, et oma praegusel ametikohal kujutab Mihhail Kõlvart ohtu Eesti Vabariigi julgeolekule. Ma ei pea õigeks, et hariduse ja noorsootöö eest Tallinnas vastutab isik, keda politsei kahtlustas sidemetes kriminaalse maailmaga ning väljapressimistes ja kelle korterist läbiotsimise käigus võeti ära hulgaliselt maffiale kuuluvaid relvi, politseivorme ning kahtlaseid võlakirju,» märkis Jevgeni Krištafovitš.

«Samuti riivab ühiskonna õiglustunnet Mihhail Kõlvarti praegune tegevus Tallinna linnavalitsuses lõimumisprotsessi takistamisel ja eestikeelse hariduse vastu, noorteürituste korraldamine koostöös Venemaa ekstremistliku rühmitusega Naši ning tihedad kontaktid Vene saatkonnaga. Ma ei soovi Eesti maksumaksjana oma taskust selliseid sigadusi ja minu riigi vastu suunatuid mõjutustegevusi kinni maksta. Leian, et Mihhail Kõlvart peab viivitamatult lahkuma abilinnapea ametikohalt,» lisas ta.

Mihhail Kõlvart ütles Postimehele, et Krištafovitš on tema kohta ebaõigete faktiväide avalikkuses avaldamisega rikkunud tema põhiseadusest tulenevat õigust au ja hea nime kaitsele. «Kuivõrd igal isikul on põhiseadusega tagatud õigus olla avalikkuse ees õigesti ja kohaselt kujutatud, esitasin Krištafovitši blogis esitatud väidete ümberlükkamiseks tema vastu hagi. Krištafovitšil on õigus anda mulle igasuguseid hinnanguid, kuid tal pole õigust valetada,» sõnas Tallinna abilinnapea.

«Jevgeni Krištafovitš on teinud ühest ajalehe artiklist meelevaldseid järeldusi ning tõlgendanud seda enda eesmärkidele sobivalt, kuid vääralt,» lisas Kõlvart.

Mihhail Kõlvart vaidleb kohtus ka kaitsepolitseiametiga, mis möödunud aastal ilmunud aastaraamatus märkis, et Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti aktiivses tegevuses venekeelsete gümnaasiumide säilimise nimel võib näha seoseid Venemaa kaasmaalaspoliitikaga. Aastaraamat tõi peatükis «Põhiseadusliku korra kaitse» esile Kõlvarti avalikke ja varjatud kontakte Venemaa suursaatkonna diplomaadi Juri Tsvetkoviga ning loetles tema teisi tegevusi venekeelsete koolide eest võitlemisel.

Tallinna halduskohus Kõlvarti kaebust ei rahuldanud, märkides, et Kõlvart on koolireformi teemal oma seisukohti erinevates meediakanalites küllaltki aktiivselt avaldanud ning need on üldteada. Mihhail Kõlvarti kui kõrge ametniku tegevuse kohta aastaraamatus antud hinnangud ei ole kohtu arvates ebakohased ega teota Kõlvarti au ja head nime. Kõlvart on lubanud otsuse edasi kaevata.

Tagasi üles