Raivo Küüt annab nõu ka sisekaitseakadeemia rektorile

Raivo Küüt

FOTO: Andres Haabu / Postimees

Veebruari lõpus politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori ametikohalt lahkudes siseministeeriumi nõunikuks saanud Raivo Küüt asus nõustama ka sisekaitseakadeemia rektorit.

Sisekaitseakadeemia avalike suhete spetsialisti Marie Kuke sõnul on Raivo Küüt rektori nõuniku ametis alates 1. märtsist ja seda 0,6 kohaga.

«Kuna sisekaitseakadeemia reorganiseeris sellest aastast oma täienduskoolitussüsteemi, luues sisejulgeolekuala täienduskoolituskeskuse, siis on Raivo Küüdi ülesandeks nõustada politsei- ja piirivalveameti endise peadirektorina selle keskuse käivitamist,» selgitas Kukk BNSile.

Samuti nõustab Küüt akadeemia poolt eestveetavat SIKARO projekti, mille tuumaks on sisejulgeolekuasutuste ülese karjääri- ja rotatsioonisüsteemi loomine.

Siseministeeriumis on Küüdi ülesandeks on PPA erinevate juhtimis- ja toimeprotsesside hindamine ja sellekohane nõustamine, samuti kogukondliku politseitöö valdkonna arengusuundade strateegiline kujundamine siseturvalisuse arengukava raames. Lisaks on väärtuslik Raivo Küüdi ekspertiis politseiteenistuse reeglite ja korralduse, tööks vajalike pädevuste, haridusliku ettevalmistuse ja täiendkoolituse osas.

Küüdi tööülesanded on siseministeeriumi haldusala teenuspõhise eelarvestamise protsessi sidustamine erinevate osaliste vahel, mis seisneb eelkõige selle protsessi ühtse metoodika ja loogika hoidmises ning tegevuskirjelduste kohasuse ja piisavuse hindamises, et tagada siseturvalisuse eesmärgipärane, tõhus ja mõjus tegevus.

Samuti on Küüdi ülesanne siseturvalisuse arengukava ja teiste siseministeeriumi strateegiliste dokumentide kogukondliku politseitöö osade kujundamine ja osalemine teiste osade kujundamises, mis seisneb valdkonna üldises lahtimõtestamises, kirjeldamises ning praktiliseks rakendamiseks ettepanekute tegemises ja rakendusprotsessi tagasisidestamises. Samuti erinevate osaliste kaasamine protsessi ja töö partnerlusvõrgustikega.

Ka osaleb Küüt strateegilise personalijuhtimise kontseptsiooni väljatöötamises eriteenistuslaste osas eemärgiga tagada inimeste motiveeritus, terviklik areng ja juurdekasv.

Tagasi üles
Back