Apostlik õigeusu kirik sai mullu 130 240 eurot kasumit

EAÕK Priipalu kirik.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) sai 2012. aastal 130 240 eurot kasumit, aasta varem oli kirik 147 530 euroga kahjumis.

Kiriku tulud kasvasid mullu 39 protsenti 687 191 euroni, sellest moodustasid annetused ja toetused 155 237 eurot, tulu ettevõtlusest 368 980 ning muud äritulud 162 974 eurot.

Kiriku kulud moodustasid eelmisel aastal 501 708 eurot, millele lisandub 55 243 eurot finantskulusid. Tööjõu tarvis kulus kirikul mullu 203 145 eurot, mitmesugusteks tegevuskuludeks 187 210 eurot, kaupadele ja teenustele 45 621 eurot. Põhivara kulum ja väärtuse langus moodustas mullu 63 526 eurot.

Vara oli kirikul aastavahetuse seisuga 6,09 miljoni euro väärtuses, kohustusi 3,76 euro ulatuses.

Aruandeaastal hindas kirik 150 000 euro võrra üles kinnisvara Tallinnas Jõe tänaval asuvat kinnisvara, eksperthinnangu kohaselt oli bilansipäeva seisuga selle turuväärtuseks 2,32 miljonit eurot.

Audiitor märgib majandusaasta aruandes, et kiriku bilansis on kajastatud pikaajalisi investeeringuid fondiosakutesse bilansilises väärtuses 302 588 eurot, mida aruandeaastal ka alla hinnati. Auditi käigus ei saanud audiitorid aga piisavalt tõendusmaterjale, et hinnata kas ja mis ulatuses tuleks investeeringu väärtust alla hinnata. Samuti ei saanud audiitorid kindlust sihtfinantseerimisest tulenevate kohustuste õigsuse osas. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles