Piir väärteo ja kuriteo vahel tõuseb 200 eurole

Vargus kauplusest. Fotolavastus.

FOTO: Elmo Riig / Sakala.

Kui praegu on alla 64-eurose kahjuga varavastane süütegu mitte kuritegu, vaid väärtegu, siis justiitsministeeriumis valminud eelnõuga tahetakse see piir tõsta 200 euro peale.

Väärteo-kuriteo vahelise piiri tõstmine on seotud sama muudatuspaketiga seotud miinimumpäevamäära tõstmisega.

«Miinimumpäevamäär kehtestati 2001. aastal karistusseadustiku vastuvõtmisega ja toona oli see summa 50 krooni ehk 3,2 eurot,» rääkis justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri. «Miinimumpäevamäära kasutatakse karistusõiguses kahel juhul – rahalise karistuse päevamäära arvestamisel ning väärteo ja kuriteo vahelise piiri arvutamisel.»

Siitam-Nyiri seletas, et reeglina arvutab kohus päevamääraks, mille järgi mõista füüsilisele isikule rahaline karistus, tema reaalse sissetuleku, mis jagatakse päevade arvuga. Nii saadakse päevamäär, mille järgi mõistetakse isikule rahaline karistus.

«Juhul kui isikul pole ametlikku sissetulekut või see on liiga väike, siis on seaduses piir, millest allapoole päevamäär ei tohi tulla. See piir on täna 3,2 eurot,» ütles Siitam-Nyiri. «Uueks päevamääraks oleme pakkunud eelnõus 10 eurot.»

2001. aastal, kui 50-kroonine määr kehtestati, oli miinimumpalk 1600 krooni ja miinimumpäevamäär moodustas sellest 1/32.

«Nüüd oleme proportsiooni algsele tasemele tagasi toonud,» ütles Siitam-Nyiri. «Täna on töötasu alammäär 320 eurot.»

«Nendel isikutel, kellele mõistetakse miinimumpäevamäära arvestades rahaline karistus, karistuste summad tõusevad,» lisas ta. «Tõsi küll, kohus arvestab ka summa suurust.»

Miinimumpäevamäär mõjutab ka kuritegude-väärtegude vahelist piiri.

«Meil on seaduses kirjas, et kui varavastase kuriteoga tekitatakse kahju, mis jääb alla 20 miinimumpäevamäära ehk alla 64 euro, siis see on väärtegu, üle selle on kuritegu,» lausus Siitam-Nyiri.

Uueks piiriks saab olema 200 eurot. See on samasuguses proportsioonis kui siis, kui karistusseadustik 2001. aastal vastu võeti.

«Osa neist rikkumistest, mis täna menetletakse kuritegudena, menetletakse tulevikus väärtegudena,» ütles Siitam-Nyiri.

Eelnõu on plaanis valitsusele esitada 2013. aasta sügisel. Plaani järgi on jõustamise tähtaeg 2015. aasta 1. jaanuar.

Tagasi üles