Valitsus vähendas paljude haridustöötajate puhkuseid

Valitsus kinnitas täna uue loetelu haridus- ja teadustöötajate ametikohtadest, kus töötades on õigus saada puhkust kuni 56 kalendripäeva ning võttis sealt võrreldes varasemaga välja mitmeid ametikohtasid.

Võrreldes kehtiva määrusega jäeti loetelust välja dekaan, prodekaan, õppetooli juhataja, haldusdirektor, teaduslabori juhataja, teadussekretär, instituudi direktor ja haldusprorektor.

Need ametikohad on kehtivas määruses olnud alates aastast 2001 ning loetelu on haridusministeeriumi hinnangul ilmselgelt vananenud ja ei vasta enam reaalsele olukorrale, teatas valitsuse pressibüroo.

Haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul on pikendatud puhkuse sätestamine ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja teadus- ja arendusasutustes põhjendatud ametikohtadele, millele esitatavad nõuded on sätestatud seaduses. Loetelust kustutatud ametikohtadele esitatavaid nõudeid ei ole seaduses kehtestatud.

Samale seisukohale asusid või sama põhimõtega olid nõus ka ülikoolid, rakenduskõrgkoolid ning teadus- ja arendusasutused, kelle poole haridus- ja teadusministeerium pöördus.

Eelnõusse on lisatud uurija-professor ja juhtivteadur kui teadustöötajad, kes saavad pikendatud puhkust 42 kalendripäeva sarnaselt vanemteadurile ja teadurile kui teadustöötajale.

Haridusasutused on koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, huvikoolid ning täiendusõppeasutused, samuti neid teenindavad teadus- ja metoodikaasutused.

Teadustöötajate käsitlus on täpsemalt avatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses.

Tagasi üles