Viiendik elanikest: eakad koormavad ühiskonda

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees.

Ligi viiendik ehk 22 protsenti Eesti elanikest arvab, et eakad koormavad ühiskonda.


Eesti koos teiste Balti riikidega jääb selle vähest sallivust peegeldava näitajaga teiste Euroopa riikide seas suhteliselt tabeli etteotsa, teatas küsitluse läbi viinud uuringufirma Saar Poll.

Taanis näiteks peab vanemat põlvkonda ühiskonnale koormavaks vaid kümnendik vastanuist. Leedus seevastu jagab sama arvamust koguni iga kolmas (32 protsenti).

Eesti elanikud kipuvad nõustuma ka väitega, et kuna vanemad inimesed töötavad järjest hilisemate eluaastateni, jääb noorematele üha vähem töökohti (väitega nõustus 52 protsenti).

Samal ajal ollakse positiivselt meelestatud sotsiaaltoetuste osas: eestimaalaste valdav enamus (76 protsenti) usub, et valitsus peaks pensionide ja vanemate inimeste hoolekande jaoks senisest oluliselt enam raha eraldama.

Põlvkondade suhete uuring näitas veel, et Eestis on Euroopa keskmisega võrreldes rohkem neid inimesi, kes usuvad üksmeele puudumisse noorema ja vanema generatsiooni vahel.

Kolm inimest neljast usub, et noorem ja vanem põlvkond ei ole ühel meelel selle osas, mis on ühiskonnale parim.

Tervenisti 76 protsenti eestimaalastest leiab, et noored ja vanad jäävad eriarvamusele selle osas, mis on ühiskonna jaoks parim. Euroopa Liidu maades keskmiselt jäi sama näitaja alla 70 protsendi

Küsitluse põlvkondadevaheliste suhete teemal viis Saar Poll läbi Euroopa Komisjoni tellimusel käesoleva aasta märtsi lõpus. Kokku küsitleti 1027 15-aastast ja vanemat Eesti elanikku.

Tagasi üles
Back