Palgaläbirääkimised on üldjuhul mõlemale osapoolele tundlik teema. Siinkohal nippe palgaläbirääkimisteks:

1. Olge veendunud, et väärite seda

Enne kui lepite palgaläbirääkimisteks kokku aja ja koha, peate olema veendunud, et olete palgatõusu väärt.

2. Alustage palgast rääkimist alles siis, kui olete saavutanud kontakti

Pole kasulik alustada kohe juttu palgast või lükata see päris vestluse lõppu. Kerge sissejuhatav vestlemine kõrvalistest asjadest, nagu ilmastikuolud, ruumisisustus vms aitavad luua sobiva õhustiku.

3. Kasutage «teise keelt»

Kuulake, milliseid sõnu kasutab teine pool protsesside kirjeldamiseks ning millised kogemussõnad (tegusõnad, omadussõnad, määrsõnad) esinevad tema kõnes sagedamini. Vesteldes «teise keeles» jõuad kiirema üksteisemõistmise ja kokkuleppeni.

4. Rõhutage ühiseid huve

Tooge välja (näiteks ettevõtte arengukavale toetudes) oma tegevuse (pikaaegne) kasu ettevõttele. Rõhutage loovaid kokkupuutepunkte.

5. Keskenduge faktidele

Tehke kindlaks, mis on see, mille pärast väärite palgatõusu. Palgasoov olgu loogiliselt läbimõeldud ja argumenteeritud.

6. Käituge korrektselt ja kohaselt

Laialivalguv jutt, familiaarsus, lodev või võrgutav kehakeel, liigne emotsionaalsus, kõnepidamatus või suus näritav närimiskumm tulevad pigem kahjuks.

7. Olge julge ja positiivne

Hirm halvab mõttetegevust ning on halb kaaslane. Rääkige selgelt ja rahulikult, olge avatud ja vestelge võrdselt tasandilt (olemata üleolev või haletsev).

Ärge kartke pause – need annavad tunnistust aktiivset mõttetööst.

8. Vältige «diagnoosi panemist ja psühholoogilise analüüsi tegemist»

Suheldes püüdke vältida igasugust kritiseerimist, üldistamist või hinnangute andmist.

Samuti pole kasulik pidevalt hoiatada, hukka mõista või sarkasmi kasutada.

9. Kasutage «mina»-keelt

See aitab väljendada end ausalt, selgelt ja otseselt.

10. Lõpetage vestlus kokkuleppe sõlmimise või kontakti säilitamisega

Olge kokkulepetes täpsed, fikseerige need kirjalikult. Iseenesestmõistetavus on kõikide möödarääkimiste ema.

    Tagasi üles