Milliseid soodustusi võiks palgale lisaks küsida?

Paljudes ettevõtetes on palgapoliitika ühe osana välja töötatud kompensatsioonipakett. Enamlevinud soodustusteks on mobiiltelefoni kulude katmine, ametiauto kasutamine, tervishoiu- ja spordisoodustused.

Erinevad tööandja pakutavad hüved võivad olla seotud töötamise ajaga konkreetses ettevõttes ja mitte laieneda uuele töötajale esimesest päevast alates. Sellekohast informatsiooni antakse uuele töötajale temaga lepingutingimusi läbi rääkides. Tööintervjuu käigus on sobilik küsida, kas ettevõte pakub lisaks palgale ka muid soodustusi, aga see ei peaks olema esimene ja ainuke küsimus.

Kaht sorti soodustused

Pakutavad soodustused jagunevad iseloomult kaheks – ühed, mida töötaja saaks lisaks palgale küsida, ning teised, mida tööandja pigem oma algatusel pakub.

Enamlevinud soodustusteks on mobiiltelefoni kulude katmine, ametiauto kasutamine, tervishoiu- ja spordisoodustused. Sageli käsitletakse mobiiltelefoni ja ametiautot töövahendina, hoolimata asjaolust, et töötaja saab kasutada neid ka töövälisel ajal.

Fontese poolt läbi viidud Eesti palgauuringu 2004 kohaselt pakuvad ligikaudu 80% ettevõtetest töötajatele ametiautot või mobiiltelefoni kulude katmist kui soodustust. Uuringu järgi kompenseeritakse telefoniarved 30%-l kõigist töötajatest kas täies mahus või limiidi piires, kusjuures enim saavad nimetatud soodustust keskastme- ja funktsioonijuhid ning müügitöid tegevad töötajad.

Ametiauto kasutamise võimalus on 10%-l kõigist töötajatest. Ametiautosoodustust saavad töötajad on enamasti tegevad müügi, turunduse, projektijuhtimise valdkondades ning on valdavalt kas ettevõtte funktsiooni- või keskastmejuhid.

Tervishoiusoodustusena hüvitatakse kõige enam vaktsineerimise kulud (40%) või vaktsineerimine koos üldiste tervisekontrolli kuludega (35%). Lisaks hüvitatakse mõnedes ettevõtetes prillide ost. Töötajate iga-aastane tervisekontroll tööandja kulul on nüüd aga seadusega nõutav, mistõttu seda soodustusena enam vaadelda ei saa.

Sportimiskulude katmine muutub aasta-aastalt populaarsemaks ning ka 2004. aastal on nimetatud soodustust pakkuvate ettevõtete osakaal tõusnud.

Vabad päevad

Pooled ettevõtted pakuvad oma töötajatele täiendavaid tasulisi vabu päevi, levinumateks on 7-päevane puhkus talveperioodil ning 4–7-päevane lisapuhkus suvel. Tasulisi vabu päevi pakutakse ka abiellumise või lapse sünni puhul ning pühade-eelsetel päevadel.

Üldlevinud hüved, mis on osaliselt soodustused ja suuremal määral firma töökultuuri osa, on näiteks ühisüritused, täiendusõpe või huvikoolitus, tööriietus ning tänapäevased ja mugavad töövahendid, sealhulgas kodus töötamiseks tarvilik internetiühendus.

Soodustuste kohta tasub teada

Töö tasustamise osas kokku leppides saaks töötaja omalt poolt küsida:

• ametiautot/transpordikulude hüvitamist

• mobiiltelefoni kulude tasumist

• täiendavaid tasulisi puhkepäevi

• sportimiskulude hüvitamist

• eluasemekulude hüvitamist, kui firma vajab töötajat püsivast elukohast eemal

Tööandja saab, sõltuvalt ettevõtte iseloomust pakkuda:

• ametiautot/transpordikulude hüvitamist

• mobiiltelefoni kulude tasumist

• sportimiskulude hüvitamist

• täiendavaid tasulisi puhkepäevi

• toitlustamiskulude hüvitamist

• ravikulude hüvitamist (näit hambaravi)

• ettevõtte toodangu müüki soodushinnaga

• reisikulude hüvitamist

• laste kasvatamisega seotud regulaarsete kulude doteerimist

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles