President Arnold Rüütel jagab iseseisvuspäeva puhul riiklikke teenetemärke

Pildil vasakul Kotkaristi I ja paremal Riigivapi teenetemärgi II klassi teenetemärk, keskel Valgetähe teenetemärgi kett.

FOTO: Postimees.ee

Maarjamaa Risti I klass

George Herbert Walker Bush – Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, USA president 1989–1993

Robin Finlayson Cook – Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, endine Suurbritannia välisminister

Patrick Cox – Eesti ELiga liitumise toetaja, endine Euroopa Parlamendi esimees

Cristopher Patten – Eesti ELiga liitumise toetaja, endine Euroopa Komisjoni liige

Günter Verheugen – Eesti ELiga liitumise korraldaja, Euroopa Komisjoni liige

Richard Carl von Weizsäcker – Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Saksamaa Liitvabariigi president 1984–1994

Maarjamaa Risti II klass

Norimasa Hasegawa – Eesti-Jaapani suhete arendaja, suursaadik Eestis 2001–2003

Girts Valdis Kristovskis – Eesti NATOga liitumise toetaja

Linas Antanas Linkevicius – Eesti NATOga liitumise toetaja

Maarjamaa Risti III klass

Mai Bereczki – Eesti kirjanduse tutvustaja Ungaris, tõlkija

Franz von Däniken – Eesti-Šveitsi suhete arendaja, diplomaat

John W. Hiden – Baltimaade ajaloo uurija

Sergei Kovaljov – massirepressioonide uurija

Eneko Landáburu – Eesti ELiga liitumise korraldaja

Nils Muižnieks – Eesti-Läti suhete edendaja

John P. Rose – Eesti julgeolekualase hariduse toetaja ja edendaja, George Marshalli Keskuse direktor

Martin Sajdik – Eesti ELiga liitumise toetaja

Eeva-Riitta Siitonen – Eesti-Soome koostöö edendaja

Jan Birger Store – Eesti ELiga liitumise toetaja, Soome Vabariigi suursaadik Varssavis

Dominique Struye de Swielande – Eesti NATOga liitumise toetaja, Belgia alaline esindaja NATOs

Michael Zampelas – Eesti-Küprose sidemete edendaja

Oleg Tabakov – Eesti-Vene kultuurisidemete edendaja

Jari Pekka Olavi Vilén – Eesti ELiga liitumise toetaja

Maarjamaa Risti IV klass

Juri Afanasjev – Eesti toetaja Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamisel

Finn Andersen – Eesti-Taani kultuurisidemete arendaja

Markku Aro – Eesti-Soome kalandusalase koostöö edendaja

Thomas Bertelman – Eesti taasiseseisvumise toetaja, diplomaat

Antoine Chalvin – Eesti kirjanduse tutvustaja Prantsusmaal, tõlkija

Stéphane Courtois – massirepressioonide uurija

Håkan Damm – Eesti-Rootsi suhete edendaja

Anton R. Dammer – Eesti-Ameerika põlevkiviuuringute-alase koostöö edendaja

Lars Fredén – Eesti taasiseseisvumise toetaja, diplomaat

Joachim Gauck – massirepressioonide uurija

Jonas Hafström – Eesti-Rootsi suhete edendaja

William Jarrett Hallowel Hough III – Balti riikide taasiseseisvumise toetaja

Tapani Ilkka – Eesti olümpialiikumise toetaja

Søren Claus Kjær – Eesti Vabariigi aukonsul Taanis Århusis

Mikko Lagerspetz – sotsioloog, Eesti Humanitaarinstituudi professor

Dirk Lange – Eesti ELiga liitumise korraldaja Euroopa Komisjonis

Ulla-Maija Määttänen – ajakirjanik

Stig Erik Örjan Ohlsson – keeleteadlane, Tartu Ülikooli külalisprofessor

Romualdas Ozolas – Eesti taasiseseisvumise toetaja

Jaakko Paavela – Eesti-Soome spordialase koostöö edendaja

Risto Erkki Juhani Penttilä – Eesti-Soome suhete edendaja

Matti Heimo Juhani Purasjoki – Eesti konkurentsiõiguse arengu toetaja

Nikiforos Sivenas – Eesti ELiga liitumise korraldaja Euroopa Komisjonis

Lauri Ståhlberg – Eesti-Soome ärisidemete edendaja

Sigute Stonyte – Eesti-Leedu kultuurisidemete edendaja

Pekka Takala – Eesti-Soome äri- ja spordisidemete edendaja

Seija Wallius – Eesti-Soome kultuurikontaktide vahendaja

Maarjamaa Risti

V klass

Sebastian Dag Ahlander – Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja

Gintautas Jurgis Cesnys – antropoloog, Vilniuse Ülikooli professor

Juha Hakala – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Martti Helminen – Eesti-Soome kultuurisidemete arendaja

Timo Höykinpuro – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Rimantas Jankauskas – antropoloog

Helen Kaisa Kalli Klement – Eesti ja Põhjamaade kultuurisidemete arendaja

Mickael Lundgren – Eesti lähiajaloo uurija

Miroslaw Pienkowski – Eesti kultuurielu toetaja, Poola

Heimo Rantala – Eesti taasiseseisvumise toetaja

Heikki Seppänen – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Sabine Stadler – Eesti-Saksa õigusalase koostöö edendaja

Ingmar Stuns – Eesti-Soome mittetulundusühingute suhete edendaja

Sigurd Zillmann – Eesti-Saksa koostöö edendaja

Kari Valtteri Tarkiainen – Eesti ja Põhjamaade suhete edendaja, arhivaar

Vytautas Urbanavicius – arheoloog

Ulla Vestergaard Rasmussen – Eesti energiamajanduse arengu toetaja

Riigivapi II klass

Tarmo Kõuts – kaitseväe juhataja

Riigivapi V klass

Sirje Endre – kirjastaja, Eesti Kongressi korraldaja, IX Riigikogu liige

Ruuben Lambur – vabadusvõitleja

Vello Peedosk – vabadusvõitleja

August Puuste – vabadusvõitleja

Vardo Rumessen – muusikateadlane, pianist, Eesti Kongressi korraldaja, VIII ja IX Riigikogu liige

Valgetähe II klass

Uno Lõhmus – Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik, Riigikohtu esimees 1998–2004

Valgetähe III klass

Andrus Ansip – kohaliku omavalitsuse edendaja

Paul Himma – Eesti muusikaelu korraldaja ja arendaja

Indrek Kannik – Eesti

NATOga liitumise korraldaja

Jüri Kraft – ettevõtja, taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Lea Laarmaa – riigikohtunik

Tiia-Ester Loitme – dirigent, muusikaõpetaja

Indrek Neivelt – Eesti panganduse edendaja

Meelike Palli – Eesti ELiga liitumise korraldaja, diplomaat

Aarne Saar – Eesti majanduselu edendaja

Rainer Saks – Eesti

NATOga liitumise korraldaja

Urmas Sõõrumaa – ettevõtja

Helve Särgava – kohtunik

Bruno Tomberg – sisearhitekt, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor

Helju Vals – filoloog, ajakirjanik

Valgetähe IV klass

Jaan Anni – metsaülem

Jüri Ant – ajaloolane, TÜ emeriitprofessor

Aino Arro – rahvakultuuri edendaja

Lembit Eelmäe – näitleja

Mati Erelt – keeleteadlane, TÜ professor

Arvi Hamburg – energeetik

Leeni Hansson – sotsioloog, rahvastikupoliitika kujundaja

Sirje Helme – kunstiajaloolane ja -kriitik

Andres Herkel – publitsist, IX ja X Riigikogu liige

Anti Hirvoja – riigiametnik

Martin Hurt – Eesti NATOga liitumise korraldaja

Raivo Hurt – audiitor

Mihhail Hütt – prokurör

Mari Ivask – keskkonnahariduse arendaja, Eesti Põllumajandusülikooli professor

Elmar Johanson – eestluse hoidja Lätis

Ilmar Heinrich Jõesoo – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Tiia Kaar – riigiametnik

Toivo Kabanen – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Volli Kalm – kõrghariduse edendaja, geoloog, TÜ professor

Kalle Karoles – metsanduse arendaja

Andi Kasak – ettevõtja

Rein Kilk – ettevõtja

Kaalu Kirme – kunstiteadlane, Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor

Toivo Klaar – Eesti NATOga liitumise korraldaja

Endel Koljat – riigiametnik

Kaja Koort – riigiametnik

Oliver Kruuda – ettevõtja

Kai Kukk – riigiametnik

Maire Kurvits – riigiametnik

Vilja Kuzmin – riigiametnik

Ivo Kuusk – laulja, muusikapedagoog

Villu Kõve – õigussüsteemi edendaja, riigikohtunik

Leo Käärmann – riigiametnik

Kalle Küttis – hariduselu edendaja

Julia Laffranque – Eesti ELiga liitumise korraldaja, riigikohtunik

Anni Lahe – kohaliku elu edendaja

Ilmar Laurits – kohaliku elu edendaja

Laine Leichter – muusikaõpetaja

Enno Lend – kutsehariduse edendaja, suurperede eestseisja

Enn Liba – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Prits Liblik – ettevõtja

Laine Lõvi – kohaliku elu edendaja

Jaak Maandi – riigiametnik

Aleksander Maastik – hüdraulikateadlane, EPMÜ emeriitprofessor

Jaan Manitski – kohaliku elu edendaja, ettevõtja

Dagmar Mattiisen – Naiskodukaitse edendaja

Kalle Merusk – õigusteadlane, TÜ professor

Maie Metsalu – riigiametnik

Valdek Mikkal – keemik, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

Tähve Milt – riigiametnik

Ivar Murdmaa – eestluse hoidja Venemaal

Aadu Must– ajaloolane, TÜ professor

Tiina Mägi – kultuuripärandi hoidja

Gunnar Neeme – eestluse hoidja Austraalias

Tõnis Nirk – Eesti ELiga liitumise korraldaja, suursaadik

Maie Nisu – kohaliku elu edendaja, vallavanem

Silvi Ojamuru – riigiametnik

Olev Olesk – eestluse hoidja Rootsis ja USAs

Aivo Orav – Eesti NATOga liitumise korraldaja, suursaadik

Kalju Orro – näitleja, teatripedagoog

Urmas Ott – ajakirjanik

Mare Peil – hariduselu edendaja

Walter Pent – eestluse hoidja Kanadas

Peep Pillak – ajaloolane ja arhivaar

Rein Porro – riigiametnik

Martin Puhvel – eestluse hoidja Kanadas

Raimo Pullat – ajaloolane, TPÜ professor

Aime Punga – õpetaja, hariduselu edendaja

Tiiu Raia – riigiametnik

Ain Randma – teedeehitaja

Tiia Raudma – Eesti ELiga liitumise korraldaja, riigiametnik

Toivo Rebane – riigiametnik

Jaan Reinson – hariduselu edendaja

Cardo Remmel – ettevõtja

Jüri Riimaa – riigiametnik

Els Roode – rahvamuusika arendaja

Andres Root – audiitor

Aino Runge – tarbijakaitsja

Sven Sakkov – Eesti NATOga liitumise korraldaja, riigiametnik

Jüri Selirand – arheoloog

Sander Soone – Eesti NATOga liitumise korraldaja, diplomaat

Horre Zeiger – muusik, helilooja

Toomas Takkis – hariduselu edendaja, õpetaja

Jaan Timusk – eestluse hoidja Kanadas

Ela Tomson – ajakirjanik, X Riigikogu liige

Tiia Toomet – kirjanik, museoloog

Leelo Tungal – lastekirjanduse edendaja, kirjanik, ajakirjanik

Vello Valm – tolliametnik

Paul Varul – jurist, TÜ professor

Rein Veetõusme – riigiametnik

Sirje Winding-Frauenlob – eestluse hoidja Austrias

Vello Väinsalu – ettevõtja

Valgetähe V klass

Raimu Aardam – kohaliku elu edendaja

Hendrik Allsaar – kohaliku elu edendaja

Aleksandr Brokk – kohaliku elu edendaja, ettevõtja

Olga Bucquet–Kask – eestluse hoidja Prantsusmaal

Anne-Mari Buravkova – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Boris Dubovik – muinsuskaitse edendaja

Aleksandr Dusman – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Riina Eentalu – ajakirjanik

Ants Eglon – riigiametnik

Helmut Einpaul – esmaspäevamiitingute korraldaja Stockholmis 1990–1991, humanitaarabi vahendaja

Helju Eller – õpetaja

Kostel Gerndorf – Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Ilmar Haaviste – Eesti Rindemeeste Ühenduse tegevuse korraldaja

Rao Heidmets – filmirežissöör

Leida Helde – eestluse hoidja Kanadas

Kersti Hiedel – riigiametnik

Merit-Ene Ilja – õigustõlke korraldaja

Arvo Jaakson – kohaliku omavalitsuse taastamise korraldaja, IX Riigikogu liige

Luule Järvand – muinsuskaitsja

Kalev Järvela – tantsuõpetaja

Robert Kasemägi – muusikaõpetaja

Kaja Kaur – kohaliku elu edendaja

Sulev Keedus – filmirežissöör

Mati Kermas – riigiametnik

Aado Keskpaik – regionaalpoliitika kujundaja, ettevõtja

Enn Kiilaspea – eestluse hoidja Kanadas

Endel Kiisk – kohaliku elu edendaja, ettevõtja

Lembit Kikkas – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Kaarel Kilvet – teatrikunsti edendaja

Natalja Kuzina – muusikaelu edendaja

Lembitu Kuuse – ajakirjanik

Tiiu-Reet Kõrven – asjaajamiskultuuri edendaja

Rein Laaneots – metroloogiateadlane, TTÜ professor

Artur Laast – muinsuskaitse edendaja, diplomaat

Peeter Laurits – kunstnik

Viktor Leis – talupidaja

Ene Lepp – riigiametnik

Svetlana Ljutova – riigiametnik

Marje Lohuaru – hariduselu edendaja, Eesti Muusikaakadeemia professor

Eevi Mardna – keraamik

Heino Martinson – Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Marika Meltsas – bibliograaf

Enn Meri – kohaliku ettevõtluse edendaja

Neeme Mikenberg – teemeister

Eha Mikk – kohtuametnik

Madis Mikko – Eesti NATOga liitumise korraldaja, riigiametnik

Leho Männiksoo – ajakirjanik

Meeri Nikolska – eestluse hoidja Ukrainas

Eve Noormets – tantsukunsti edendaja, tantsupedagoog

Eha-Leidi Nurkse – riigiametnik

Luule Nõmm – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Jaanus Orgulas – näitleja

Otto Paju – eestluse hoidja Rootsis

Toomas Pappel – riigiametnik

Jaak Peedo – eestluse hoidja Austraalias

Ruth Püss – lastesaadete toimetaja

Ester Pruul – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Daina Pärt – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Heiki Raudla – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Kalle Rea – riigikaitseõpetuse edendaja, õpetaja

Konstantin Rein – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Johannes Reinoja – eestluse hoidja Kanadas

Kalle Reiter – põllumajandusettevõtja

Elli Riikoja – keeleteadlane

Helle-Mall Risti – eestluse hoidja Austraalias

Elmar Saarepere – eestluse hoidja Austraalias

Albert Saunanen – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Niina Siitam – riigiametnik

Ago Silde – kutsehariduse edendaja

Mati Sutt – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Vilma Talberg – kohaliku elu edendaja

Hanno Tamm – kohaliku elu edendaja

Asko Tamme – raamatukogunduse arendaja

Ago Teder – suurperede eestseisja

Harri Teder – õpetaja

Osvald Timmas – maalikunstnik

Richard Tomingas – majanduselu edendaja

Helena Tulve – helilooja

Iivo Tuul – eestluse hoidja Austraalias

Olaf Vaarmaa – muinsuskaitsja, laeva Suur Tõll kapten

Ado Valge – eestluse hoidja Ameerikas

Jaan Vali – muinsuskaitsja

Reet Viikholm – õpetaja

Valgetähe medal

Malle Alunurm – kohaliku elu edendaja, õpetaja

Kaljo Kalm – eestluse hoidja Rootsis

Tiit Kaurla – riigiametnik

Viive Metsis – riigiametnik

Riho Miller – vanglaametnik

Tanel Mätlik – rahvusvähemuste koostöö korraldaja

Rein-Vello Ojavere – spordielu edendaja

Linda-Leontine Ollmann – muinsuskaitsja

Virve Osila – kirjanik

Piret Paljak – Eesti NATOga liitumise korraldaja, riigiametnik

Priidu Ristkok – riigiametnik

Toivo Sikk – noorsootöö korraldaja

Eesti Punase Risti

I klass

Manfrid Danilovitš – kopsuarst

Jaan Eha – kardioloog, TÜ professor

Adik Levin – lastearst

Toomas Paul – Eesti kirikuelu edendaja, teoloog

Airi Värnik – tervishoiu edendaja

Eesti Punase Risti

II klass

Jüri Jaanson – sõudja

Toomas Kivimägi – päästetööde korraldaja, Pärnu maakonna kriisikomisjoni esimees

Markku Tapani Niskala – Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsiooni peasekretär, Eesti Punase Risti toetaja

Indrek Pertelson – judoka

Tiit Sokk – korvpallur

Kalev Timberg – päästetööde korraldaja, Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni esimees

Eesti Punase Risti

III klass

Ingo Tiit Jaagu – eestluse hoidja Rootsis, kirikuõpetaja

Eduard (Emmanuel) Kirss – kirikuelu edendaja, preester

Ruta Mihelson – sisearst

Epp Müil – vaegkuuljate laste abistamise korraldaja

Inge Ojala – tänavalaste abistaja

Toivo Roosimaa – ametiühingutegelane

Ivar-Jaak Salumäe – kirikuelu edendaja, kirikuõpetaja

Leo Tamm – lastekaitseliikumise edendaja, lastearst

Aleksander Tammert – kettaheitja

Viracgai Techavijit – Eesti kodanike abistaja Kagu-Aasia katastroofis, aukonsul

Valentina Trofimova – kloostri eestseisja

Eesti Punase Risti

IV klass

Raivo Annus – muinsuskaitse edendaja, kirurg

Eva Birgitta Elisabeth Handog – Eesti ja Rootsi kirikute koostöö arendaja

Nils Hollberg – humanitaarabi vahendaja

Antonina Järviste – tervishoiu edendaja

Rein Kaasik – terapeut

Felix Kadarik – kirikuelu edendaja, preester

Ülo Kaljula – vereandja

Helena Kallenbäck-Trolle – Eesti lastekaitseliikumise toetaja

Jaan Kirss – perearst

Guido Kutser – endine õpilasvabadusvõitleja

Rein Käsk – Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu ja kannatanute abistaja

Aarno Tapani Lahtinen – Eesti ja Soome kirikute vahelise koostöö edendaja

Hans-Heikki Laja – humanitaarabi vahendaja

Olavi Larma – humanitaarabi vahendaja

Mihkel Leppik – spordielu edendaja, sõudetreener

Pavel Loskutov – maratonijooksja

Iivi Luik – ametiühingutegelane

Eino Lupp – ametiühingutegelane

Nora Mals – ametiühingutegelane

Helga Mihelson – eakate abistaja

Vello Muliin – tervishoiu edendaja

Hilja Mutimäe – vereandja

Jaanis Otsla – päästeametnik

Katrin Paju – erakorralise meditsiini arst

Artur–August Praks – massirepressioonide uurija

Margit Rosental – erivajadusega noorte eestseisja

Leili Sarapuu – nägemispuudega inimeste kultuurielu edendaja, muusikapedagoog

Tarja Katriina Sivonen – Eesti lastekodude toetamise korraldaja

Ruth Soonets – väärkoheldud laste eestseisja, lastearst

Kaljo Tamm – endine õpilasvabadusvõitleja

Kuno Tammearu – päästeametnik

Ene Tomberg – lastekaitseliikumise edendaja

Ago Tuuling – ametiühingutegelane

Ludmilla Unt – vereandja

Oskar Uudeküll – spordielu edendaja

Heiki Vaibla – endine õpilasvabadusvõitleja

Riina Viiding – ametiühingutegelane

Christoph Wrembek – humanitaarabi vahendaja

Eesti Punase Risti

V klass

Taivo Asula – vereandja

Linda Brikker – meditsiiniõde II maailmasõjas

Maria Drenkhan – eakate abistaja, õpetaja

Mihhail Fadejev – ratsasporditreener

Heino Jeret – sporditegelane

Kenny Jonsson – humanitaarabi vahendaja

Kaukko Kiisk – demineerija

Aino Kiiver – massirepressioonide uurija, represseeritute õiguste eestseisja

Marko Kristal – jalgpallur

Liidia Laaneoja – eakate abistaja

Helje Loopere – kauaaegne Eesti 100-aastaste uurija ja tutvustaja

Maimu Müürsepp – meditsiiniõde II maailmasõjas

Nadežda Pander (Pototsky) – meditsiiniõde II maailmasõjas

Elmar Sakkov – puuetega laste abistaja

Boriss Slepikovski – mägironijate arst

Janek Sõnum – demineerija

Georgi Zabulika – vereandja

Mart Tarmak – spordielu edendaja

Eesti Punase Risti medal

Tarmo Aidla – vereandja

Tiiu Blande – vereandja

Aleksander Karlep – vereandja

Väino Kask – elupäästja, piirivalveametnik

Vjatšeslav Knoll – vereandja

Rein Reile – töökeskkonna arendaja

Vaike Tauts – vereandja

Allan Teemant – vereandja

Enn Vaks – vereandja

Kotkaristi I klass

Bengt Gustafsson – Eesti kaitseväe ülesehitamise toetaja, kindral

Kotkaristi II klass

Miguel A. Fernandez – Eesti kaitseväe ülesehitamise toetaja, admiral

Kotkaristi III klass

Jürgen Bornemann – Eesti NATOga liitumise toetaja, brigaadikindral

Philip J. Dermer – Eesti kaitseväe toetaja, kolonel

Marko Juhani Ekström – Soome Vabariigi atašee Eestis 2001–2004, kolonelleitnant

Jens Koefoed – Taani Kodukaitse ja Kaitseliidu vahelise koostöö edendaja, kaptenleitnant

Alar Laneman – Eesti NATOga liitumise korraldaja, kolonel

Valeri Saar – Eesti NATOga liitumise korraldaja, kolonel

Kotkaristi IV klass

Harri Ints – kaitseväelane, kolonelleitnant

German Kesa – kaitseväe arendaja, kolonelleitnant

Olev Kärk – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Venda Luik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Roland Peets – piirivalveametnik, kolonelleitnant

Ahti Piirimägi – kaitseväelane, kaptenmajor

Igor Schvede – kaitseväelane, kaptenleitnant

Arnold Sinisalu – kaitsepolitseiametnik

Mati Sülluste – kaitseväelane, major

Riho Terras – kaitseväelane, major

Ove Urup-Madsen – Eesti-Taani kaitsekoostöö edendaja, major

Lauri Tapio Väättänen – Eesti kaitseväe nõustaja, kolonel, Soome

Kotkaristi V klass

Priit Andevei – taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Jaan Arula – piirivalveametnik, vanemleitnant

Rene Brus – kaitseväelane, kapten

Endel Haas – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Peeter Ivask – kaitseväelane, vanemleitnant

Aadu Jõgiaas – taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Arvo Kallaste – taasiseseisvumisele kaasaaitaja

Uno Kaunis – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Tarmo Laaniste – kaitseväelane, kapten

Gunnar Laev – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Evald Laidvere – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Risto Lumi – kaitseväelane, major

Rein Luup – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Aleksei Maršalov – piirivalveametnik, kaptenmajor

Tõnu Miilvee – kaitsepolitseiametnik

Remi Milk – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Vahur Murulaid – kaitseväelane, kapten

Janno Märk – kaitseväelane, leitnant

Tõnis Ojaberg – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Ralf Palo – politseiametnik

Piret Pehme – politseiametnik

Enno Piirve – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Arvo Putmaker – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Meelis Ratassepp – kaitsepolitseiametnik

Kalev Reiljan – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Viktor Rein – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Vambola Remmel – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Andrus Remmelgas – kaitseväelane, major

Uno Roosiväli –

sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Leonhard Saar –

sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Endel Sakson – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Mihkel Salusoo – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Hans Savisik –

sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Artur Sild – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Heete Simm – politseiametnik

Kaljo Sobik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Toomas Sullakatko – kaitseväelane, vanemleitnant

Hillar Tammiste – piirivalveametnik, kapten

Olev Tatar – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Rene Teimann – kaitsepolitseiametnik

Urmas Tensing – piirivalveametnik, major

Ago Tikk – piirivalveametnik, kapten

Leopold Vahtra – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Ludvig Vahtrik – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Aivar Vilbre – kaitseväelane, major

Harald Võsu – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Kotkaristi kuldrist mõõkadega

Arre Illenzeer – kaitseväelane, vanemveebel (postuumselt)

Kotkaristi kuldrist

Maido Jäämees – kaitseväelane, veebel

Kristian Kivimäe – kaitseväelane, nooremleitnant

Jyri Laats – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Meelis Morell – kaitseväelane, vanemveebel

Augustin Poopuu – arhivaar, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Margus Tooming – kaitseväelane, veebel

Ivar Uudikas – kaitseväelane, veebel

Kotkaristi

hõberist

Aleksandr Bulavinov – politseiametnik

Viktor Hinn – politseiametnik

Urmas Lindmäe – politseiametnik

Avo Ostumaa – kaitseväelane, vanemveebel

Kotkaristi

raudrist

Aleksandr Lüdikainen – politseiametnik

Arnold Matjašov – politseiametnik

Raul Rebane – politseiametnik

Vabariigi President

Arnold Rüütel annab teenetemärgid üle pidulikul vastuvõtul Kadrioru lossis 23. veebruaril.

Tagasi üles