Vene müüdid soome-ugri vandenõust

Mullu Tallinnas korraldatud IV soome-ugri rahvaste maailmakongressi pidasid mõned Vene analüütikud «Suur-Fennougria» vandenõu alguseks. Pildil kongressi ajal Tallinnas esinenud handi tüdrukud.

FOTO: Liis Treimann

Soome-ugri rahvad on Venemaale või õigemini venelastele alati müütilised tundunud: tuletagem siin meelde muinasjuttudest pärinevaid majakesi kanajalgadel või röövel-ööbikut, mis mõlemad käivad ilmselt soomeugrilaste kohta.

Nende iseenesest süütute muinasjuttude kõrval aga hakkasid 1920-30ndatel levima jutud soome-ugri rahvaste vandenõust.

Põhiliselt arvati, et Venemaa soome-ugri rahvad tahavad luua Soome-Ugri Vabariikide Föderatsiooni.

Et neil aga selleks iseseisvalt jõudu pole, siis tulevad appi Eesti ja Soome. Soome-ugri-vandenõu teooria läks Venemaa soomeugrilastele kalliks maksma, enamik rahvuslikku intelligentsi represseeriti süüdistatuna spionaažis Eesti või Soome kasuks.

Palju aega on möödunud, kuid müüdiloojatest idanaabrid arendavad soome-ugri rahvaste vandenõust järjest uskumatumaid versioone.

Uued ja vanad legendid

Mõned aastad tagasi leidis näiteks Mari FSB, et Eesti koolitab mari üliõpilastest oma agente. Julgeolekuteenistus kahtlustas, et eestlased moodustavad soome-ugri tudengite baasil uusi rahvuslikke noorteorganisatsioone, vähemalt nii kirjutas tõsimeeli Irina Solovjova kodulehel http://www.specnaz.ru/istoria.

Nüüd, kui maride problemaatika saavutab üha laiemat rahvusvahelist mõõdet, tullakse välja uute ja vanade müütidega, mida ma siinkohal ka lühidalt tutvustan.

Kodulehel http://www.novopol.ru avaldas Bair Menšikov 14. märtsil artikli «Separatism kui poliitiline kaart», milles väitis, et Venemaa soome-ugri piirkondade eliit kasutab Eesti, Soome ja Ungari kontakte oma staatuse tõstmiseks.

18. märtsil uudisteportaalis http://www.regnum.ru ilmunud artikkel «Rinne Venemaa vastu: «sanitaarkordon» ja «välisjuhtimine»» väidab, et pärast Eesti aktiviseerumist soome-ugri küsimustes muutuvad Karjala ja Venemaa Volga rajoonid potentsiaalseks külmaks rindeks.

Samas ei huvitavat kedagi, et näiteks marid omavad rahvuslikku autonoomiat, venelased Eestis aga ei oma isegi täielike kodanikeõigusi, mainis kirjutis. Nüüd olevat ka ilmselge, et jutt ei käi enam ümber Venemaa piiriküsimuste, vaid Volga jõe keskjooksu.

Dmitri Kondrašov kirjutab 28. märtsil samas portaalis aga pika artikli «Rinne Venemaa vastu: agressiooni suunad».

Kondrašovi kinnitusel on «Suur Fennougria»-projekt ohtlik, sest tekitab Venemaal samasuguseid faktored nagu need, mis viisid NSVLi lagunemiseni. See toetub Eesti rahvustendentsidele, mida on arendatud koostöös USA välisministeeriumi «pistrikega» ja vastavuses Zbigniew Brzezinski doktriiniga.

Mida siis kujutab autori meelest üks Ida-Euroopa revanšistlikest projektidest «Suur Fennougria»? «Projekt sai stardi Eesti peaministri Juhan Partsi kõnega soome-ugri rahvaste IV maailmakongressil, kus ta tõstis esile soome-ugri rahvaste halba olukorda, püüdes diskrediteerida Venemaad ümbritseva maailma silmis,» kirjutas ta.

Rünnak vene rahva vastu

«Siiski selliste hinnangutega osa Venemaa soome-ugri rahvaste liidreid ei nõustunud,» nentis ta. Sellest tulenevalt hakkasid soome-ugri küsimust esile tõstma juba palju kogenumad spetsialistid, nagu Mart Laar ja Paul Goble, lisas Kondrašov, märkides, et kui juba sellise tasemega rahvuslike konfliktide poliittehnoloog nagu Goble sellega tegeleb, siis nõuabki projekt erilist tähelepanu.

Samasuguseid ja veelgi hullemaid materjale võib veelgi leida. Ei hakka siin kirjeldama müütilist projekti «Ingermalandia» või seda, kuidas Marimaal eestlaste abiga olukorda destabiliseerudes tahab USA, et sealsed strateegilised raketid minema viidaks. Aga pealkirjad stiilis «Soome-ugri oht?» või «Marimaa plahvatus» pole haruldased.

Mis vaevab meie idanaabrit? Selle asemel, et püüda soome-ugri rahvaste probleeme lahendada ja nende tuleviku pärast muret tunda, on Venemaa asunud rünnakule.

Kõikjal olevat hirmsad vaenlased – eelkõige võimsad soome-ugri rahvad, kes «väikest» Venemaad lõhuvad. Süüdi olevat üksikud rahvusradikaalid ning Eesti, Soome ja Ungari, kes erinevate programmide, kultuuri- ja hariduskontaktide kaudu on aidanud Venemaa soomeugrilasi. Milles?

Kas selles, et 1989–2002 vähenes mordvalaste arv 200 000 võrra, et 600 000-pealise mari rahva keeles antakse aastas välja kümmekond raamatut? Või selles, et maridel on teleprogrammi vaid mõned tunnid nädalas?

On kummastav, et riigil, kes oma põlisrahvad sellisesse olukorda viib, jääb õigust ülegi.

Uurali rahvad

Samojeedi rahvad

• neenetsid

• eenetsid

• nganassaanid

• sölkupid

• kamassid

Ugri rahvad

• handid

• mansid

• ungarlased

Permi rahvad

• komid

• udmurdid

Volga rahvad

• marid

• mordvalased

Saamid

Läänemere-soome rahvad

• liivlased

• vadjalased

• isurid

• vepslased

• karjalased

• soomlased

• eestlased

Allikas: www.suri.ee

Tagasi üles