Vastukaja: Tants Tartu kaubamaja ümber

Ehkki uus Tartu kaubamaja on muutunud piksevardaks, millesse linna sõlmküsimused ning paljude tartlaste rahulolematus tunduvad olema koondatud, ei muretse ma siiski niivõrd hoone kui niisuguse pärast. Uute asjade puhul on ärevus normaalne. Meenutagem Plaskut, Suudlevaid Tudengeid, kahte Wildet või raekoja kellamängu.

Ma ei pea Tartu linna olulisimaks probleemiks uue kaubamaja suurust, kõrgust või sammaste läbimõõtu. Ma olen kindel, et ta toob kesklinna elu ja valguse. Ma usun, et ehitised, mis on planeeritud samale ristmikule, moodustavad tulevikus valmides olemasolevaga terviku.

Mind häirib vassimine. Loen Eesti Ekspressi Areenist (29.09.) arhitekt Raivo Puusepa sõnu: «See (puit) oli tellija soov hoone ilme «pehmendamiseks», toppisin selle puidu sinna ära, aga teadsin, et ei hakka seda ealeski kasutama. Muutsin selle pronksjateks metallkassettideks.»

Kas maja viimistlusmaterjaliks on puit või metall, see on arhitekti vastutus. Teadlik hanitamine iseloomustab aga suhtumist nii tellijasse, konkursi žüriisse kui ka linnavalitsusse. Kahjuks polnud seda võimalik läbi näha, sest oma otsustes lähtume mitte kellegi fantaasiatest, vaid esitatud projektidest.

Tartlased on vaimukad. Vahel küll kembeldakse omavahel, kuid asju nimetatakse otsekoheselt õigete nimedega. Emajõe ärikeskus sai ja jäi Plaskuks, kaubamaja aga Tallinna ülikooliks.

Kalev Kesküla küll arvas, ikka sealsamas Areenis, et tartlased saavad üsna pea aru, et neile meeldib tegelikult käia poes ja mitte ülikoolis. Julgen siinkohal nentida, et tartlased käivad ka kaubamajas «ülikoolis», sest Tallinna ülikool on Tartu kaubamajale nüüdseks külge jäänud nimi.

Sovjeti ajal oli ütlus: kui oled peajagu teistest üle, siis tuleb võrdsuse huvides pea maha raiuda. Seda üritatakse täna teha Tartu vaimu tappes ja mattes (Areen, «Jää hüvasti, Tartu vaim! 1632–2005»). Aga Tartu vaim pole surnud. Ta tunneb end täna tugevamini kui kunagi varem. Kui kellelgi on nii suur tung temaga võidelda, siis järelikult on Tartu vaim lihtsalt liiga vägev vastane. Ja mõjukas.

Tagasi üles