Kolm noorteliitu: ärge hariduse arvelt kärpige

FOTO: Lennart Rikk

Kooliaasta alguse puhul juhivad Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit (E3) ühiskonna tähelepanu haridussüsteemi ja noorte olulisusele.


E3 toonitab, et riik peab hoidma hariduse rahastamist senisel tasemel ning võimalusel seda suurendama pikaajalistes arengukavades toodud eesmärkide täitmiseks.

«Ka eelarvetulude vähenemise valguses tuleb vältida hariduse ja noorte arvelt lühiajaliste eesmärkide täitmist,» rõhutas ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.

«Senisest veelgi enam tuleb tähelepanu pöörata ligipääsuprobleemidele haridussüsteemis. Riik ja kohalikud omavalitsused peavad garanteerima, et inimesed saaksid jätkata oma õpinguid üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ning ülikoolides,» märkis EÜLi juhatuse esimees Ivar Veskioja.

E3 on seisukohal, et innovaatilise majanduse väljakujunemise ning sotsiaalse ebavõrdsuse leevendamise võti on kõigi võimekate inimeste ligipääs tasuta tasemeõppele ja ümberõppele.

EÕELi juhatuse esimehe Sille Luki sõnul tuleb keerulises sotsiaal-majanduslikus olukorras vältida noorte sotsiaalse tõrjutuse suurenemist.

Selleks peab panustama noorte osalusvõimalustesse õpilasesinduste, üliõpilaskondade ja noorteorganisatsioonide tegevuse soodustamise ja toetamise näol.

E3 organisatsioonid on veendunud, et ühiskond tervikuna soovib panustada hariduspõhisesse arengusse, ja loodab, et ka võimukandjad teevad otsuseid arvestades oma tuleviku, noorte, huve.

Tagasi üles