Kapo pidas kinni relvaäris kahtlustatavate grupi

Kümnelt mehelt saadi muu hulgas kätte 76 tulirelva. Pildil olevad relvad ei ole looga seotud.

FOTO: AFP / Scanpix.

Kaitsepolitseiamet pidas kinni relvade, laskemoona ning lõhkeaine ja lõhkeseadeldiste ebaseadusliku käitlemisega tegelenud isikute grupi, kümnest mehest üheksa võeti kuueks kuuks vahi alla. Kuus vahistatut olid eelmisel nädalal läbiotsitud ajalooklubi Front Line liikmed.

Kaitsepolitseiamet viis möödunud nädalal lõpule operatsiooni, mille käigus peeti Tallinnas, Viljandi- ja Pärnumaal ning Ida-Virumaal kinni kümme relvade, laskemoona, lõhkeaine ja lõhkeseadeldiste ebaseadusliku käitlemisega tegelenud isikut.

Kõik kinnipeetud on mehed, sündinud aastatel 1947 - 1972. Mõned neist on varem kohtulikult karistatud ebaseadusliku vabaduse võtmise, tulirelvade ja helisummuti ja lõhkeaine ebaseadusliku käitlemise eest. Kinnipeetutest kolm on Tallinna, neli Viljandimaa, kaks Ida-Virumaa ning üks Pärnumaa elanik.

Kinnipeetutest üheksa on prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal kuueks kuuks vahi alla võetud. Üks isik on elukohast lahkumise tõkendiga vabastatud.

Sama operatsiooni raames otsis kapo eelmisel nädalal läbi ka Tallinnas tegutseva ajalooklubi Front Line ruumid ning viis kaasa relvade kollektsiooni ja arvuti. Kaitsepolitsei komissar Andres Kahar rõhutas Postimees.ee'le, et kriminaalasi ei ole kuidagi seotud mittetulundusühingu, vaid selle mõne liikme ebaseadusliku tegevusega. Üheksast vahistatust kuus olid seotud Front Line'iga.

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna sõnul on lõhkematerjali ebaseadusliku käitlemise takistamine üks kapo olulisemaid tööprioriteete. «Tekitatakse ju sellise tegevusega suur oht paljudele inimestele ning eriti ohtlik on potentsiaalne võimalus, et lõhkeaine satub kurjategijate kätesse. 1990-ndate tagasipöördumist ei soovi ju keegi,» märkis Heldna.

Meestele on esitatud kahtlustused kuritegude toimepanemises karistusseadustiku nende paragrahvide järgi, mis käsitlevad lõhkeaine ebaseaduslikku käitlemist suures koguses; lõhkeseadeldise ja selle olulise osa ebaseaduslikku käitlemist; tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseaduslikku käitlemist; tsiviilkäibes keelatud tulirelva ebaseaduslikku käitlemist ning tulirelva helisummuti ebaseaduslikku käitlemist.

Menetlustoimingute käigus võeti neilt isikutelt ära ligi 50 kilo lõhkeainet; mitukümmend lõhkeseadeldist (käsigranaate, õppegranaate, lõhkepakette); ligi paarsada ühikut lõhkeseadeldiste olulisi osi (sütikud, süütenöörid, detonaatorid, sütikuta miinid, mürsud, detoneeriv nöör); 76 erinevat tüüpi tulirelva (vintpüssid, automaatvintpüssid, püstolid, püstolkuulipildujad ning ka 6 kuulipildujat); sadu erinevaid tulirelva osi (vintrauad, lukud, kabad, päästemehhanismid, salved); üle 4000 padruni ja 7 tulirelva helisummutit.

Kõigi kümne isiku suhtes on alustatud kolm kriminaalasja, mida menetlevad kaitsepolitseiameti Lõuna-Eesti, Tallinna ning Virumaa osakonnad. Menetlust viiakse läbi Lõuna-, Põhja- ja Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Tagasi üles