Justiitsministeerium paneb vanglates Vene telekanalid kinni

Vangistusseaduse järgi peab kinnipeetavail olema võimalus televisioonisaateid jälgida kas elusektsiooni üldkasutatavas ruumis või oma kambris. Pildil läbiotsimine Murru vanglas.

FOTO: Peeter Langovits

Vene telekanalid õigustatavad Eestis pronksöödel toimunud vandalismi, leiab justiitsministeerium. Seetõttu on neid kanaleid Tallinna ja Tartu vanglas viimase kuu jooksul kinni panema hakatud.

Täpset nimekirja, milliste Vene kanalite näitamine on Eesti vanglates keelatud, ei ole. Nagu pole ka kirjapandud käsku telekanaleid kinni panna. Samas on Vene kanaleid hakatud siiski sulgema, seda kinnitas ka justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama.

«Pole õige, kui kinnipeetavad vaatavad kanaleid, milles võidakse propageerida Eestis toimunud õigusrikkumisi või allumatust seaduslike võimesindajate korraldustele,» lausus Kama.

Pronksöö kajastused

Kama sõnul on põhjuseks Vene telekanalite suhtumine pronkssõduri teisaldamisele järgnenud märatsemisse. Nimelt kipuvad Vene kanalid kujutama vandaale kangelastena ja politseinikke kurjategijatena.

Seepärast juhtiski justiitsministeeriumi vanglate osakond Kama sõnul kohtumisel vanglajuhtidega tähelepanu sellele, et vene keelt rääkivad vangid ei pea oma infot saama ilmtingimata Venemaa telekanalitest, vaid selleks sobivad ka teised kanalid.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Mart Siilivase sõnul peab ministeerium oluliseks, et ka venekeelsetel vangidel oleks siiski võimalus saada infot oma emakeeles, nii et neil on näiteks Tartu vanglas võimalik vaadata venekeelset Euronewsi.

Algatus Vene kanalite kinnipanekuks tuli justiitsministeeriumist, lausus Kama. «Tegemist ei ole keelamisega, sest iga kinnipeetav üksikult ei saa niikuinii valida, milliseid kanaleid ta vanglas vaatab, vaid küsimus on selles, milliste kanalite edastamist vangla võimaldab,» lisas asekantsler.

Otseselt käitumisprobleeme pronksööde sündmused vanglates ei põhjustanud, kinnitas Kama. Tema sõnul näitas justiitsministeeriumi analüüs, et Vene uudistekanalite vaatamine pärast pronksöösid lihtsalt ei aita kaasa vangistuse eesmärkidele ehk kinnipeetavate suunamisele seadust austavale teele.

Vaadatakse üle

Kama sõnul vaadatakse vanglates praegu näidatavate telekanalite nimekirja üle; Tallinna ja Tartu vangla on tema teada juba mõned kanalid kinni pannud, kuid ta ei osanud täpsustada, millised. Näidatavate telekanalite nimekirja vaatavad üle ka teised vanglad, et lähtutaks ühtsetest põhimõtetest.

Murru vangla direktor Toomas Ernits kinnitas, et tema vanglas pole praegu ühtki Vene kanalit kinni pandud. Samuti ei tekitanud pronksööde sündmused tema sõnul Murru vanglas kinnipeetavate seas probleeme, kuigi neist räägiti küll.

Murrus näidatakse praegu näiteks nii Eesti-vastasuses süüdistatavat Pervõi Baltiiski Kanali kui ka Pervõi Kanali.

Kama ütles, et vanglates suletavate kanalite nimekiri ei pruugi lõppeda vaid Vene omadega, vaid sinna võivad vabalt sattuda ka näiteks terrorismi õigustavad välismaa telekanalid.

Siilivase sõnul Vene telekanalite sulgemine vanglates suuremat rahulolematust toonud pole.

Teler vanglas

• Vangistusseaduse järgi saab vanglas jälgida raadio- ja televisioonisaateid. Vanglas on võimalik vaadata telerit elusektsiooni üldkasutatavas ruumis.

• Teise võimalusena võib vangil olla kambris isiklik teler, kui sellega ei rikuta vangla sisekorraeeskirja. Kinnipeetav tasub teleri vaatamiseks kulutatud elektrienergia eest. Telerit vaadata ei ole lubatud ajal, kui kinnipeetav päevakava järgi töötab, õpib või osaleb rehabilitatsiooniprogrammides, samuti öörahu ajal.

• Telekanaleid edastatakse vangla vastuvõtja kaudu. Kanalite valik pole eraldi määrusega reguleeritud, lähtuma peab karistuse eesmärkidest. Seega ei tohi edastada näiteks kanaleid, mis propageerivad julmust ja vägivalda, rahvuslikku või usulist vaenu, õigustavad õigusrikkumisi.

Allikas: justiitsministeerium

Arvamus

Pavel Ivanov, MK Estonia peatoimetaja:

Tahan, et justiitsministeerium selgitaks mulle, kuidas nad garanteerivad, et eestikeelseid kanaleid vaadates ei satu keegi täpselt samasugusesse psühholoogilisse seisundisse, kus ta võib toimida ebaadekvaatselt ja rikkuda Eesti seadusi.

Arvan, et kui teadlikult otsida, siis leiab igast saatest midagi, mis võib ühele või teisele inimesele halvasti mõjuda, või arvatakse, et võib. Esiteks peaks vaatama kanalite nimekirja. Arvan, et justiitsministeerium peab silmas kahte-kolme kanalit, mille kohta neil on oma arvamus.

Ma ei oskagi kommenteerida, aga kui see tõesti ongi nii, siis tere talv, nagu öeldakse. Ma pole oma ajakirjanikukarjääri jooksul näinud ainsatki maailma kanalit, mis kogu eetrisoleku aja töötaks teadlikult Eesti võimude vastu.

Rääkides sellest, mida justiitsministeerium kindlasti silmas peab, näiteks Pervõi Baltiiski Kanali uudistest, siis see on vaid pool tundi programmist, seal pole iga päev üldse Eesti uudiseid.

Terve mõistus seda ei võta, olukord on absurdne. Arvan, et Fox Criminal võib kinnipeetavatele rohkem negatiivset mõju avaldada kui uudised.

Tagasi üles