Kunstnike Liit tahab tuntud maalikunstniku Bormeisteri poja tänavale tõsta

VÄRSKE! Eesti Kunstnike Liit tahab kohtu abil tuntud maalikunstniku Märt Bormeistri poja Vabaduse platsi äärse maja korterist välja tõsta.

Tallinna linnakohus arutas täna Eesti Kunstnike Liidu (EKL) hagiavaldust tuntud kunstniku poja Märt Bormeister juuniori üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, hagi rahuldamise korral ootab teda väljatõstmine Vabaduse väljak 6-25 korterist. Kunstnike perekonnas sündinud 47-aastane mees on seal elanud kogu oma elu. Tänane kohtulik arutelu Bormeisteri üürilepingu lõpetamise küsimuses toimus kostja osavõtuta, kuna ta istungile ei ilmunud. Märt Bormeister käis küll enne istungit Tallinna linnakohtu tsiviilkohtu fuajees, kuid kohtuistungile keeldus minemast. Ta ütles ETAle, et ei saa protsessil osaleda kaitsja puudumise tõttu. EKLi esindaja kohtus Jaan Prikkel ütles kohtus, et Märt Bormeister juunior on aastaid olnud üürivõlglane, vahepeal ületas tema võlasumma 28 000 krooni. Nüüdseks on ta võlgnevuse likvideerinud ning tasub makseid õigeaegselt, Prikkeli sõnul teeb ta seda oma isa maalide müümisest saadud rahast. «Kuna Bormeister ei ole tasunud üüri enam kui kolme kuu vältel, kuulub tema üürileping vastavalt elamuseadusele lõpetamisele,» ütles Prikkel. Kuna Bormeister ei esitanud õigeagselt avaldust, on tema korter ka erastamata ning ta on siiani elamuvaldajaga üürisuhetes. Vabaduse väljak 6 ehk nn kunstnike majas asuv korter võib maksta erinevatel hinnangutel olevalt seisukorrast poolest kahe miljoni kroonini. Märt Bormeister juuniori isa, ENSV teeneline kunstitegelane Märt (Mart) Bormeister (1916-1991) oli tunnustatud maalikunststnik ja pedagoog. Ta oli 45 aastat Kunstiinstituudi akvarelliõppejõud. ETA

Tagasi üles