Langi vastused ajasid sotsid naerma

Rein Lang

FOTO: Pm

Justiitsminister Rein Lang puikles täna riigikogu infotunnis korduvalt kõrvale sotsiaaldemokraatide küsimustest ajakirjandusvabaduse ja allikakaitse teemadel, soovitades parlamendiliikmetel lugeda vastavat seaduseelnõu.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Eiki Nestor päris ministrilt kolm eri küsimust justiitsministeeriumis valminud allikakaitse eelnõu kohta, millele Lang jättis vastamata, väites, et eelnõu neid teemasid ei hõlma ja soovitades Nestoril eelnõu tekst läbi lugeda. «Eelnõu on kättesaadav, kui te ei suuda seda leida e-õigusest, olen valmis teile saatma selle teie veebiaadressil,» ütles justiitsminister.

Nestor tundis huvi, kes on eelnõu koostajate arvates korrumpeerunud ajakirjanik ning millised on ministri sõnavõttudes viidatud ebaausad teed, mida ajakirjanikud informatsiooni hankimiseks kasutavad.

«See seaduseelnõu ei käsitle ajakirjanike poolt info hankimise teid ega meetodeid,» sõnas Lang ja lisas, et temagi ei mõista, miks võimaldab praegune ajakirjanike eetikakoodeks «teatud tingimustel ebaausaid võtteid kasutada». «Mina ei saa aru, mida sellega on mõeldud,» kinnitas minister.

Seepeale küsis Nestor, soovides end debatiga kurssi viia, kas Lang võib tuua mõne näite sellest, kus ajakirjanik on kasutanud ebaausaid võtteid.

«Kui te soovite, et ma hakkan tooma näiteid selle kohta, kus üks või teine ajakirjanik on kaheldavate meetoditega korjanud informatsiooni, siis vastu tulles teie soovidele võin seda teha järgmises infotunnis lõpmatuseni,» jättis Lang ka sellele vastamata.

Ministri suurepärane oskus jätta kõigile küsimustele vastamata ajas sotsid lihtsalt naerma.

Sellest hoolimata jätkasid teemat ka teised sotside esindajad, Kalvi Kõva ja Hannes Rumm, kes väitsid, et antud eelnõu piirab ajakirjandusvabadust.

«Kui keegi soovib järjekindlalt kinnitada, et kaks korda kaks on viis, siis Eesti sõnavabaduse tingimustes on see täiesti võimalik,» tõdes Lang, pahandades sotside võtete üle endale tähelepanu tõmmata.

Tagasi üles