Tallinna koolijuhid: linn asus koolisüsteemi lõhkuma

Pirita otsib lahendust koolikohtade nappuse probleemile.

FOTO: Sille Annuk

Tallinna koolijuhtide ühenduse hinnangul lõhub pealinna 2010. aasta eelarve praegu esitatud kujul õpilast toetava ja abistava koolisüsteemi.

Tallinna haridusameti haldusalas oleva põhi- ja üldkeskhariduse eelarve vähendamine ligi kolmandiku võrra ei võimalda nende kinnitusel koolidel täita neile seatud eesmärke ja ülesandeid, vahendasid ERR uudised.

Uuel aastal ei oleks Tallinna koolidel enam võimalik jätkata mitmete tugiteenuste osutamist - erivajadustega õpilased ei saaks enam õpiabi, logopeedi-eripedagoogi kõneravi ega sotsiaalpedagoogi nõustamist.

Samuti kaoksid vähendatava eelarve tõttu koolides tasuta huviringid ning see halvendab noorte vaba aja kvaliteeti, leiavad koolijuhid.

«Tänane eelarve vähendamine seaks küsimärgi alla Tallinna õpilaste osalemise 2011.aasta koolinoorte laulu- ja tantsupeol,» seisab ka ühenduse avalduses.

Tagasi üles