Vahetus Üksik-sidepataljoni ülem

Üksik-sidepataljon paraadiks marssimist harjutamas.

FOTO: Liis Treimann.

Alates 11. juulist saab Üksik-sidepataljoni ülemaks major Veikko Kannel, kes on pataljonis teeninud juba 1997. aastast alates.

«Väljaõppekeskuse ülemana sean endale eesmärkideks läbi intensiivse ajateenistuse ja kvalifitseeritud kaadri kõrgemate staapide töö tagamise. Samuti tahan luua sidepataljonis teenivatele kaadrikaitseväelastele ja ametnikele kvaliteetse töökeskkonna,» sõnas major Kannel.

Üksik-sidepataljoni eelmine ülem, major Andres Hairk asub vanemstaabiohvitserina välisteenistusse NATO maavägede staapi Heidelbergis Saksamaal.

Major Veikko Kannel on kaitseväes teeninud alates 1993. aastast. Üksik-sidepataljonis alustas ta teenistust 1997. aastal rühmaülemana.

Samuti on major Kannel olnud Üksik-sidepataljonis kompaniiülem, operatiivohvitser ning staabiülem ja pataljoniülema asetäitja.

Enne väljaõppekeskuse ülema ametikohale asumist teenis ta Kaitsejõudude Peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna planeerimis- ja koordineerimisjaoskonna ülemana.

Staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskus Üksik-sidepataljon tegeleb staabi- ja sideüksuste väljaõppega ning tagab üleriigiliselt Kaitsejõudude peastaabi ja väeosade ning Kaitseliidu vahelise side.

Tagasi üles