iDeal kampaania

Vabaduse väljaku uuendamine venib

Pildil on Vabaduse väljak.

FOTO: Liis Treimann

Seoses arheoloogiliste väljakaevamistega nihkub Vabaduse väljaku rekonstrueerimistööde lõppemine tõenäoliselt edasi, teatas Raepress.


"Arheoloogilised kaevamised on näidanud, et Vabaduse väljaku alune on täis üllatusi ja ootamatusi. Leidude hulk on suur ja töödemahukas, mis paratamatult sunnib üle vaatama ka varem planeeritud tööde lõpptähtaegu," nentis abilinnapea Taavi Aas

"Linn soovib nii poolbastioni müürid kui ka Harju värava eesvärava tornid eksponeerida, sest mõlemad on väga hästi säilinud," märkis Aas.

"Enne tööde alustamist kaaluti igakülgselt kõiki variante maa-aluste trasside asukohtade suhtes. Kõige keerulisem oli ette näha, kui palju puudutavad trassid endist Santa Barbara kalmistut. Nüüd on ilmnenud, et leitud luustike on palju ja nende väljakaevamine pikk protsess, mida ei osatud töid kavandades ette näha," lisa Aas.

Kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Duboviku sõnul tuleb
veel projekti koostajaga arutada, millised on täpsemalt võimalused Harju värava
tornide eksponeerimiseks.

"Samasse kohta kavandatud kanalisatsioonikaev nihutatakse eemale ning tornid kindlasti säilitatakse," nentis Dubovik. Ajaloolised Harju värava eesvärava tornid avastati möödunud nädalal, kui kaevati kanalisatsioonitrassi.


Kommunikatsioonide paigaldamiseks Kaarli puiesteel on lahti kaevatud muistse Santa
Barbara kalmistul matuste esimene kiht üheksast, leitud luustikud dokumenteeritakse
ja maetakse hiljem ümber.

Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppeli sõnul võib töö mahukuse ja spetsiifilisuse tõttu edasi nihkuda ka Kaarli puiestee kesklinna poole suunduva suuna tavaliikluseks avamine, mis oli algselt planeeritud 13. augustiks. "Tööde lõpetamine sõltub arheoloogilistest kaevamistest," märkis Koppel.

Nädal aega on käinud kaevamistööd ka keset Vabaduse väljakut, 13. sajandist pärit
eeslinna alal, seal ollakse töödega graafikus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles