Õpilasliit lubaks eksameid kodukoolis kontrollida

Eksam.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Eesti Õpilasesinduste Liit tegi riigikogu kultuurikomisjonile saadetud kirjas ettepaneku tõsta riigieksamite tulemuste selgumise kiirust seeläbi, et usaldada eksamite kontroll sama kooli õpetajate kätte.


Nende nägemuses võiks jääda riigieksamite küsimuste koostamine jätkuvalt haridusministeeriumi või tema allasutuste pädevusse, kuid muutuks just hindamiskord.

Riigieksameid kontrolliks sel juhul vähemalt kaks sama kooli õpetajat või õpilase palvel maakonna eksamikomisjon, lähtudes riiklikust hindamisjuhendist.

«Õpilane saab kahe nädala jooksul pärast tulemuse teatavaks tegemist eksamitööga tutvuda ja saada tagasisidet eksamikomisjoni liikmetelt,» seisab liidu saadetud kirjas.

Seejärel järgneks haridusministeeriumi koordineeritud pisteline järelkontroll ja õpilaste apellatsioonide ülevaatamine.

Õpilasliidu väitel oleks taoline kord praegusega võrreldes parem muuhulgas seetõttu, et nii saavad õpilased kiiremini oma tulemused teada ja ülikoolidel jääb rohkem aega tudengikandidaatide valimiseks.

Samuti saab nii nende hinnangul õpetajalt parema tagasiside gümnaasiumis omandatud pädevuste kohta.

Ka peaks muudatus andma õpilasliidu hinnangul õpetajatele juurde usaldust ja kindlust.

Haridusminister Tõnis Lukas soovib kinnitada uued õppekavad valitsuses juba sel neljapäeval, kuigi riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg leiab, et need vajavad pikemat läbiarutamist, viidates muuhulgas eelmainitud õpilasliidu kirjale.

Tagasi üles