Keskerakond annaks nõukogule õiguse otsustada rahvusringhäälingu saadete üle

Jaanus Rahumäe sõnul on venelased eestlastega võrreldes palju rohkem televisioonilembesed.

FOTO: SCANPIX

Keskerakonna fraktsioon esitas riigikogu menetlusse Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu, millega annab ringhäälingu nõukogule õiguse otsustada ka programmidesse ja saadetesse puutuva üle.

Sellega kaasatakse nõukogu rahvusringhäälingu sisulistesse küsimustesse. Juhatuse liikmete arvu vähendatakse viielt kolmele, mis on otsene kokkuhoid asutuse tegevuskuludelt, leiab Keskerakond.

Eelnõu seab täpsemad nõuded rahvusringhäälingu saadete, programmide ja muude meediateenuste sõltumatusele ja erapooletusele ning vastamisele põhikirjale ja ajakirjanduse kutse-eetikale.

«Eesmärkide ja ülesannete senisest täpsem sõnastamine võimaldab paremini hinnata rahvusringhäälingu tegevust ning võtta kasutusele meetmeid eksimuste ennetamiseks,» ütles kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps.

Tema sõnul peetakse avalik-õiguslikku ringhäälingut üldiselt väga usaldusväärseks. «See on suure osa elanikkonna jaoks põhiline teabeallikas, mistõttu tähtsustub avalik-õigusliku ringhäälingu poolt antava teabe erapooletus ja tasakaalustatus,» sõnas Reps.

Kui varem esitas rahvusringhääling oma tegevusest ülevaate kultuurikomisjonile, siis eelnõu näeb ette, et juhatuse esimees esitab suulise ja kirjaliku ülevaate riigikogu täiskogule. Niimoodi luuakse Repsi hinnangul võimalus laiapõhjaliseks aruteluks riigikogus ja mõttevahetusse kaasatakse ka laiem avalikkus.

Rahastamine vajab analüüsi

Repsi sõnul vajab põhjalikku analüüsi ka praegune rahastamismudel, mis on rahvusringhäälingu jätnud võrreldes erakanalitega suhteliselt halba positsiooni. «Tuleb otsustada, kuidas lisaks iga-aastastele riigieelarvest saadavatele summadele tuua avalik-õiguslikule ringhäälingule lisaraha.»

Tagasi üles
Back