Haridusminister: erakondade noorteühendused raha ei saa

Keeleõppe kulude hüvitisavalduse esitamise tähtaeg on 3. detsember.

FOTO: Elmo Riig / Sakala.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas teatas vastuseks Rahvaliidu noortele poliitikutele, et sel aastal ei saa tõepoolest riigieelarvest raha ühegi erakonna noorteorganisatsioon.

«Põhjus on lihtne - kui raha on senisest vähem, tuleb esimeses järjekorras rahastada piisavalt neid noorteorganisatsioone, mille jaoks see toetus on ainus rahaallikas,» sõnas minister Lukas. «Erakondi rahastatakse riigieelarvest niigi tegevustoetustena ja seega pole põhjust majanduskriisis rahastada neid koguni kahelt eelarverealt.»

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud noorteühingute aastatoetused on määratud igati korrektselt ning toetuse määramine tingimusi pole protsessi käigus muudetud.

Noorteühingute aastatoetuste saajate ringist jäid välja kõik poliitilised noorteühendused, sest selliste ühenduste emaparteid saavad juba riigieelarvest toetust oma tegevuse rahastamiseks. Taoline topeltrahastamine ei ole riigi praeguses majanduslikus olukorras mõistlik ning seda väljendab ministri langetatud otsus.

Noorteühingute aastatoetus ei ole toetusliik, mida saavad kõik taotlejad, kes tingimustele vastavad. Tänavu esitas taotluse toetuse saamiseks 20 noorteühingut, neist seitsme taotlus jäi rahuldamata, kuigi kõik ühingud olid aastatoetuse saamise tingimustele vastavad. Rahuldamata taotlusi on olnud ka varasematel aastatel.

Haridus- ja teadusminister peab Noortepoliitika Nõukogu kui oma nõuandava kogu ettepanekuid kvaliteetseks ja arvestab nendega. Enne otsuse langetamist on aga tarvis hinnata veel eelarve seisu, ühingute varasemat tegevust ja teisi asjaolusid. Kõike seda ei pea Noortepoliitika Nõukogu omapoolsete ettepanekute tegemisel arvestama. Ka varasematel aastatel on Noortepoliitika Nõukogu ettepanekud ja toetatavate ühingute nimekiri erinenud.

Aastatoetuste eraldamine põhineb noorsootöö seadusel ning toetuse taotlemise tingimused ja kord on kinnitatud ministri määrusega. Selle kohaselt võivad toetust taotleda ühingud, millel on üle 500 liikme, mis tegutsevad rohkem kui viies maakonnas ning mis on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registris. Esitatud taotlused vaatab läbi ministri nõuandev organ Noortepoliitika Nõukogu, mis esitab ettepanekud, millisele ühingule eraldada toetust ja millisele mitte. Ministril on õigus arvestada nõukogu ettepanekutega, kuid samuti on tal õigus teha ettepanekutest erinev lõppotsus.

Rahvaliidu noored esitasid täna halduskohtule kaebuse, et lasta tühistada haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase otsus, millega neile ja noortele sostiaaldemokraatidele aastatoetus määramata jäeti.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles