Õpilased: eksamireformijad mõelgu ka ülikoolile

FOTO: Lennart Rikk

Eesti Õpilasesinduste Liidu nõuniku Eimar Veldre väitel peaks matemaatika riigieksami korra reformimisel küsima, kas uus lahendus annab motiveerituma üliõpilase.


Tema sõnul pole õpilasliidul veel seisukohta, kas nad toetavad matemaatikaõpetajate ettepanekut teha kaks erineva raskuastmega matemaatika riigieksamit, sest enne peab liit konsulteerima koolide õpilasesindustega.

Veldre väitel on eksamikorda uuendades kõige tähtsam see, et noored teeksid mõnd eriala õppima asudes praeguse korraga võrreldes teadlikuma valiku ja oleksid motiveeritumad oma eriala õppima.

Just sellest kriteeriumist lähtuvalt tuleks Veldre väitel ka hinnata, milline lahendus on teisest parem.

Ta meenutas, et õpilasesinduste liit on teinud ettepaneku lahutada üksteisest koolilõpetamine, eksamid ja ülikooli sisseastumine, soovitades ülikoolidel kasutada kandidaatide hindamisel muuhulgas noorte motivatsioonikirju.

Samuti on õpilasliit pakkunud, et kolmas eksam oleks emakeele ja võõrkeele kõrval hoopis laiem loodusainete eksam.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles