Pädaste mõis ei pääse veesaastetasu maksmisest

Pädaste mõis FOTO: Marina Puškar

Keskkonnaministeerium jättis rahuldamata Pädaste Mõis OÜ vaide tühistada keskkonnaameti poolt ettevõttele 2009. aasta III kvartali eest määratud kümnekordne veesaastetasu.

Korrast ära veepuhasti tõttu pidi Pädaste mõis tasuma kolmandas kvartalis kümnekordse veesaastetasu ehk 43 428 krooni, kuid OÜ Pädaste Mõis esitas keskkonnaameti väljastatud makseteatise peale protesti, kirjutab Oma Saar.

Ettevõtte hinnangul oli makseteade koostatud ebaõiglaselt, kuna veesaastetasu arvutamise aluseks olnud heitvee kontrollproov pärines ajast, mil reovee puhastusseade ei töötanud normaalselt.

Keskkonnaministeerium osutas aga, et vaidlusaluse proovi võtmise ajal allkirjastas Pädaste mõis selle märkusteta, kusjuures ettevõte tunnistas, et 2009. aasta III kvartalis ei töötanud reoveepuhasti normaalselt ca 1,5 kuud. Lisaks rikkus Pädaste mõis vee erikasutusloa nõudeid, kuna jättis ettenähtud ajaks tegemata reovee omaseire ega esitanud seire tulemusi keskkonnaametile.

Tagasi üles
Back