Riigieksamite valikuid mõjutavad vajadus ja mugavus

Riigieksami materjalid.

FOTO: Toomas Huik

Riigieksamite hulgas on kõige populaarsem alati kohustuslik kirjandikirjutamine, sellele järgnevate vabade valikutegi peamised mõjutajad on samuti kaudsed kohustused.

«Viimastel aastatel on eksamite valik olnud üsna stabiilne ja suuri üllatusi ei ole olnud,» märkis Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse infojuht Madli Leikop.

Täna avaldatud riigieksamitele registreerunute kõige enam valitud eksam on kirjand, teisel kohal on inglise keel ja kolmas geograafia. Veel soovitakse palju sooritada ühiskonnaõpetuse ja matemaatika eksamit. Sama järjestus oli eksamivalikutel ka mullu.

Kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla vaid üks võõrkeel. Seetõttu on ilmselt populaarne inglise keel.

Geograafiaeksami populaarsuse põhjuseks peab eksamikeskus seda, et gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslikke riigieksameid saab sooritada ka enne lõpuklassi, kui eksamiaine kohustuslikud kursused on läbitud. Geograafia kursused lõpevad koolides valdavalt 11. klassiga. Seega õnnestub noortel mingilgi määral vähendada 12. klassi kevadel eksamitegemise koormust.

Mis põhjustab aga ühiskonnaõpetuse populaarsuse? «See on nii mitmeski kõrgkoolis mitmel erialal nõutav riigieksami tulemus sisseastumisel,» põhjendas Leikop. «Täheldasime juba möödunud aastal, et ühiskonnaõpetuse eksamisooritajate arv hakkas seetõttu tõusma.»

Näiteks on ühiskonnateaduse riigieksami tulemus juba mitu aastat nõutav Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskondades, näiteks riigiteaduse, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika, ajakirjandus- ja suhtekorralduse erialadel, aga ka mujal.

Samuti arvas Leikop, et ilmselt meeldib õpilastele seda eksamit sooritada, sest see annab ühiskonnaelust ülevaate ja nõuab taustateadmisi.

«Matemaatika pole populaarsuselt esimese kolme eksami seas viimastel aastatel tõesti olnud. See on reaalaine ja eks seda valivad need, kes on kas reaalainetes tugevamad või vajavad selle eksami tulemust sisseastumisel,» lausus Leikop.

Riigieksamite populaarsus (sulgudes eksamile registreerinute arv):
1. eesti keel (kirjand) 10 347
2. inglise keel (8619)
3. geograafia (7006)
4. ühiskonnaõpetus (6183 )
5. matemaatika (4812)
6. eesti keel teise keelena (3463) - kohustuslik vene õppekeelega koolides
7. bioloogia (3424)
8. keemia (2156)
9. ajalugu (1896)
10. Vene keel (kirjand) (1741)
11. füüsika (776)
12. saksa keel (389)
13. vene keele võõrkeelena (368)
14. prantsuse keel (37)

Tagasi üles
Back