Tallinn küsib elanike arvamust kiiruse piiramise kohta

Kui rahvas linnaisade plaani heaks kiidab, ei tohi tulevikus Tallinna kesklinnas sõita kiiremini kui 40 kilomeetrit tunnis.

FOTO: Mihkel Maripuu

Linnavalitsus korraldab 3.-9. maini rahvaküsitluse kesklinnas autode piirkiiruse alandamise teemal.


Küsitlus viiakse läbi linnaosade küsitluspunktides ja elektrooniliselt ning inimestele esitatakse vaid üks küsimus: «Kas Tallinna kesklinnas tuleks sõidukite piirkiirus alandada 50 km/h lt 40 km/h le?». Vastusevariandid on «jah» ja «ei». Linnavalitsus esitab küsitluse korraldamise eelnõu homme volikogule.

«Viimasel viiel aastal on Eestis liiklusõnnetuste tagajärjel elu kaotanud keskmiselt 60-80 jalakäijat aastas, seega ligikaudu kolmandik kõigist liiklusõnnetuste ohvritest. Igast viiest jalakäijale otsasõidust neli juhtub asulasisesel tänaval, õuealal või parklas. Eriti terav on probleem suuremates linnades, eelkõige Tallinnas ja Tartus, kus iga miljoni läbisõidetud autokilomeetri kohta hukkub või saab vigastada 4-5 korda rohkem jalakäijaid kui mujal Eestis,» seisab eelnõu seletuskirjas.

«Positiivseid kogemusi linnakeskuse tänavatel piirkiiruste alandamiseks jalakäijate ohutustaseme tõstmise eesmärgil ei ole vaja otsida kaugelt. Helsingi on üks näide, kus piirkiiruse alandamine 40 kilomeetrini tunnis vähendas tunduvalt jalakäijatega juhtunud õnnetuste arvu. Lisaks paranes liikluse sujuvus,» väidavad eelnõu koostajad.

Tallinna kesklinnas senisest madalama piirkiiruse rakendamise küsimust on arutatud ka varem. 2001. aastal käis ajakirjanduses vaidlus piirkiiruse alandamise üle 40 kilomeetrini tunnis, kuid tookord sõnadest kaugemale ei jõutud.

2008. aastal võttis toonane kesklinna vanem Marek Jürgenson piirkiiruse alandamise teema uuesti päevakorda. ning inseneribüroolt Stratum telliti ka vastav uuring.

Sel aastal on kesklinna valitsus korraldanud kiirusepiirangu teemal mitu arutelu, mille jätkuks ongi mais läbi viidav küsitlus.

Tagasi üles