Eesti esimest eragümnaasiumi ohustab sulgemine

URMAS KALDMAA

Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium on Eesti esimene üldharidust andev eraõppeasutus, mis alustas tööd kaheksa aastat tagasi. Nüüd võib sellest, õppetulemuste poolest Pärnu tugevaimast koolist saada Eesti esimene õppeasutus, mis peab direktori ja kohaliku omavalitsuse vastuolude tõttu uksed sulgema.

Haridusala kureeriva Pärnu abilinnapea Peeter Orava sõnul ei saa linnavalitsus nõustuda Sütevaka humanitaargümnaasiumi uue põhikirja ja sellega, et kooli direktorist Neeme Ellermaast on tehtud kooli ainuomanik.

«Uus põhikiri vastab formaal-juriidiliselt erakooliseadusele, selles suhtes vastuväiteid pole, probleemiks on eetiline külg,» märkis Peeter Orav. «Kooli on asutanud Sütevaka selts. Mis alusel on selle omanikuks saanud ühtäkki Neeme Ellermaa?»

Põhikirja järgi kinnitab omanik ametisse ühtlasi kooli direktori, mis tähendab, et Neeme Ellermaa saab sellele kohale kinnitada iseenda ja tagasi lükata kõik teised kandidaadid. Ka seda peab Peeter Orav ebaeetiliseks. «Linnavalitsusel poleks vastuväiteid, kui Sütevaka humanitaargümnaasiumi omanikuks oleks näiteks Sütevaka selts. Peaks omanik siis leidma, et Neeme Ellermaa sobib kõige paremini direktoriks, respekteeriks linnavalitsus omaniku valikut,» tõi Peeter Orav näite, kuidas võiks kooli direktori ja linnavalitsuse vastuolu lahendada.

Linnavalitsuse «lemmik»

Eriline huvi Sütevaka humanitaargümnaasiumi ja Neeme Ellermaa isiku vastu ei ole uus, jaht Pärnu eliitkooli ja mõni aasta tagasi kohaliku hariduselu tüüri juures seinud mehe vastu algas juba aasta algul. Suve algul kontrollisid kuu aega kooli raamatupidamist linnavalitsuse rahandusameti revidendid.

Revidendid konstateerisid kohutavat segadust raamatupidamises, mis pole ka imekspandav, sest üle poole aasta pole ükski raamatupidaja humanitaargümnaasiumis vastu pidanud. Aga seda, mida nähtavasti eeldati, vaatamata ülipõhjalikule otsimisele ei leitud. Loeti küll üles iga puuduv teeklaas ja supilusikas, kuid avastamata jäi tühisemgi kriminaalne alge.

Tühjade kätega siiski ei jäädud, kontrollimisel tuli ilmsiks, et kooli eelmine, juba enne erakooliseaduse kehtima hakkamist vastu võetud põhikiri ei vasta enam seadusele. Humanitaargümnaasiumi kohustati 1. novembriks põhikiri seadusega vastavusse viima ja sellest saigi alguse loo järgmine vaatus, mis kestab siiani.

Ellermaa omanikuks ei taha

Humanitaargümnaasiumi õpetaja Rainer Saksa sõnul ei ole kooli direktor ja juriidiliselt veel jõustumata dokumentide järgi ka omanik Neeme Ellermaa vähimalgi määral uue põhikirja koostamist mõjutanud.

«Uue põhikirja olen teinud mina ja selle on üle vaadanud juristid. Ettepaneku nimetada omanikuks Neeme Ellermaa tegid õpetajad, keegi õpetajatest omanikuks saada ei soovinud. Igaks juhuks jätsime põhikirja võimaluse, et tulevikus võib omanike arv suureneda,» selgitas Rainer Saks, kes poleks samuti nõus kooli määramatu tuleviku tõttu omaniku vastutust enda peale võtma.

Neeme Ellermaa sõnul ei hoia ta oma omanikustaatusest vähimatki kinni ja on nagu linnavalitsuski nõus omanikuna aktsepteerima Sütevaka seltsi. «Mu närvid ei pea enam vastu,» lausus gümnaasiumi asutaja Neeme Ellermaa.

Sütevaka selts, mille seminaridest Sütevaka humanitaargümnaasium kaheksa aastat tagasi välja kasvas ja mida Neeme Ellermaa omanikuks kuulutamine peaks kõige lähemalt puudutama, ei ole kooli omandiküsimusse üldse sekkunud. Seltsi juhatuse esimees Aldur Vunk ütles, et viimasel aastal pole selts koos käinud ja sisuliselt ei tegutse enam.

Sisuliselt vastuolud puuduvad

Linnavalitsuse ja Neeme Ellermaa seisukohti kõrvutades ei ole kooli omaniku suhtes vastuolu ja miski nagu ei tohiks takistada kuulutada Sütevaka seltsi humanitaargümnaasiumi omanikuks. Tegelikkuses aga on endise Pärnu haridusjuhi Neeme Ellermaa ja praeguste haridus- ja linnajuhtide vahelised vastuolud nii teravad, et ohvriks võidakse tuua linna parim kool.

Administratiivselt vaevalt õnnestub humanitaargümnaasiumi sulgeda, kuid piisab jätta kool ilma linna rahalisest toetusest ja Neeme Ellermaal tuleb asjad kokku pakkida. Peeter Orava sõnul on linnavalitsus mõelnud ka kõige mustema stsenaariumi peale. «Humanitaargümnaasiumi 495 õpilast mingil juhul lageda taeva alla ei jää,» lubas Peeter Orav.

Tagasi üles
Back