Põhiseadus võib saada lisaparagrahvi

Eesti Vabariigi põhiseadus

FOTO: Sille Annuk

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 67 Riigikogu liikme 19. aprillil algatatud eelnõu, millega soovitakse põhiseadust täiendada paragrahviga kultuuripärandi kohta.

Eelnõu näeb ette lisada Eesti põhiseaduse peatükile «Põhiõigused, vabadused ja kohustused» paragrahvi 53¹ järgmises sõnastuses: «Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.»

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Tagasi üles